Aktuelt

Har du innspill til ny kulturplan for Drangedal kommune?

Kulturavdelingen er i gang med å utarbeide en kulturplan for Drangedal kommune. Kulturplanen skal være det viktigste styringsverktøyet på det kulturpolitiske området i de nærmeste årene. Har du innspill til hva som bør være det viktigste på kulturområdet i kommunen fremover, og derfor bør være med i planen, ber vi deg sende mail til: okjh@drangedal.kommune.no innen fredag 18. juni.