Trafikksikkerhet

Innhold

Holder du deg innenfor fartsgrensa?

Holder du deg innenfor fartsgrensa?

Fakta om fart: 

  • For høy fart var medvirkende årsak i 4 av 10 dødsulykker i 2019.
  • Det er ikke bare råkjøring som er problemet. Det er flere      fartsulykker som skyldes at farten har vært litt over eller for høy etter      forholdene. Selv små fartsøkninger gir stort utslag på antall drepte og      hardt skadde i trafikken.
  • Andel førere som overholder fartsgrensen var 62,1 % i 2019. 
  • De fleste som kjører over fartsgrensen i dag begrenser seg til å      kjøre noen få km/t for fort. 
  • Dersom alle alltid hadde holdt fartsgrensen i 2019, hadde vi spart      om lag 24 liv, unngått at 85 personer ble hardt skadd og at 323 ble      lettere skadd.
  • Forskjellen på å kjøre i 80 og 90 kilometer i timen, kan være      forskjellen på om du klarer å stoppe i tide eller om du ikke klarer det.      Det du akkurat klarer å stoppe for i 80 km/t, vil du treffe med en fart på      50 km/t, hvis du hadde kjørt i 90. Litt fortere er altså mye farligere enn      mange tror.

(kilde Statens vegvesen/vegvesen.no)

 

Bruk refleks!

Undersøkelser utført for Trygg Trafikk viser at over 1,7 millioner nordmenn har opplevd nestenulykker på grunn av manglende refleksbruk. Fysiske tellinger gjort av Trygg Trafikk har vist at kun 4 av 10 voksne bruker refleks.

Går du langs veien uten refleks vil en bilist i 50 km/t kun ha 2 sekunder til å se deg. Om du går med refleks vil bilisten ha 10 sekunder på å oppfatte deg langs veien. Slik Trygg Trafikks sier er marginene små mellom en nesten ulykke og en alvorlig ulykke.

Refleksdagen blir markert hver år for å få folk bruke refleks, i år er refleksdagen 15.oktober.

 

Bruk refleks og bli sett i høstmørket!

 

Les mer om refleksbruk på Trygg Trafikk her.

 

 

 

Det er vårslepp i trafikken

Det er vår, det er sol og varme, og gradvis kommer det flere ut på veiene igjen etter å ha vært lenge hjemme. Samtidig får vi neste uke et vårslepp uten sidestykke, når tusenvis av de minste skoleelevene våre slippes ut på skoleveien etter uker i korona-hjemmeskole. 

Sammen med flere av kommunene kjører fylkeskommunen derfor i gang en trafikksikkerhetskampanje for å redusere farene for uhell og ulykker i vårtrafikken.  Målet for kampanjen er å gjøre alle trafikanter mer oppmerksomme.

- Etter uker med uvanlig tomme gater og veier vil det i ukene fremover bli stadig flere folk i gatebildet. Og nå som skolene åpner igjen for de minste barneskolebarna må vi være ekstra oppmerksomme, sier Arve Høiberg, leder av hovedutvalget for samferdsel og av trafikksikkerhetsutvalget i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Sørg for blikkontakt
- Det aller viktigste er å sørge for at du har blikkontakt med de myke trafikantene. Med blikkontakt og oppmerksomhet følger godt samspill i trafikken, og vi kan forhindre at ulykker skjer, sier Henriette Auensen, trafikksikkerhetsrådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Et av de viktigste samfunnsoppdragene til fylkeskommunen er trafikksikkerhet og visjonen om null drepte og skadde i trafikken. 

- Vi har ansvar for 3100 km fylkesvei. Det er på disse veiene det relativt sett skjer flest ulykker. Kommunen har ansvaret for trafikksikkerhetstiltak på et stort nettverk av kommunale veier, så det sier seg selv at her må vi samarbeide tett, sier Arve Høiberg.

Vårglade kuer skal vekke oppmerksomhet
Vårkampanjen setter bedre trafikksikkerhet på agendaen gjennom fargeglade plakater og annonser der vi møter våryre kuer i ulike roller i trafikken. Vi mennesker kan om våren kanskje sammenlignes med lykkelige, vårglade kuer som har blitt sluppet ut på beitet for første gang etter en lang vinter? Problemet er at, i motsetning til kuene på beitet, har vi mennesker et trafikkbilde som krever vår fulle oppmerksomhet.

- Vi håper illustrasjonene kan appellere og gi noen aha-opplevelser. Vi lever av og til i våre «bobler» og glemmer å se oss rundt, bruke sansene og skape godt samspill med andre. Akkurat som de våryre kuene vi viser i kampanjen, sier Arve Høiberg med et smil.

Ansvar for å samordne og fremme trafikksikkerheten
Vestfold og Telemark fylkeskommune har, etter §40 a i Vegtrafikkloven, ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg er opprettet for å ivareta dette ansvaret spesielt.

 

Les mer om kampanjen på Vestfold og Telemark fylkeskommune sine sider her.
________________________________________
For mer informasjon, kontakt:

Arve Høiberg, leder for hovedutvalg for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune og leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU)
Mobil 941 59 115 eller epost arve.hoiberg@vtfk.no

Henriette Auensen, rådgiver trafikksikkerhet, Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Mobil: 905 95 878 eller e-post: henriette.auensen@vtfk.no 

 

 

 

Mål for trafikksikkerhetsarbeidet 2019-2022

Drangedal kommune har utarbeidet trafikksikkerhetsplaner siden 1997. Målet med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet. Planen skal synliggjøre utfordringene på området og hvordan kommunen kan bruke egne ressurser og samhandle med andre for å skape større trafikksikkerhet slik at død og alvorlige ulykker unngås.

 Holder du deg innenfor fartsgrensen

Trafikksikker kommune - Systematisk arbeid for et tryggere lokalmiljø

Drangedal kommune ble i 2017 godkjent som en trafikksikker kommune av Telemark fylkeskommune og Trygg Trafikk. Kommunen har en viktig rolle i trafikksikkhetsarbeid som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver og kjøper av transporttjenester.  Kommunen har også et ansvar for å forbygge ulykker. Som trafikksikker kommune plikter Drangedal kommune til å arbeide systematisk med trafikksikkerhetsarbeid. Kriteriene som må oppfylles for å få godkjenningen som en trafikksikker kommune kan leses mer om her.


Publisert: 10.02.2020 09:52
Sist endret: 10.02.2020 10:38