Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)

Innhold

 

Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) er et støttesenter for menn, kvinner, gutter og jenter som har opplevd seksuelle overgrep, enten som barn eller voksen. De har også tilbud til pårørende og partnere til de som har vært utsatt for overgrep. Senteret driver forebyggende arbeid gjennom undervisning i barne- og ungdomsskoler, og det er etablert en kompetanseavdeling, som skal sørge for undervisning og veiledning til samarbeidende instanser.

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark er en trosmessig og politisk nøytral stiftelse som drives med støtte fra kommuner i Telemark, fylkeskommunen, Helse sør-øst og statlige midler.

SMISO er et lavterskeltilbud, som betyr at det ikke er nødvendig med henvisning fra andre instanser for å få hjelp. Tilbudene de har er gratis og det er kort ventetid.

Ta kontakt med dem over telefon på 35 58 88 00 eller epost post@smisotelemark.no

Les mer om SMISO på hjemmesiden deres her.


Publisert: 19.05.2020 12:04
Sist endret: 19.05.2020 12:05