Regler for hagevanning

Innhold

Regler for hagevanning

Kommunestyret i Drangedal har innført faste regler for hagevanning for abonnenter tilknyttet de kommunale vannverk. Abonnenter ved de forskjellige vannverkene kan vanne etter følgende faste regler:

Reglene gjelder for abonnenter tilknyttet Stranda vannverk, Bostrak og Bø vannverk, Neslandsvatn vannverk og Henseid vannverk

Abonnenter med husnummer med partall (2-4-6 osv.) kan vanne på dager med datoer som har partall og abonnenter med husnummer med oddetall (1-3-5 osv.) kan vanne på dager med datoer som har oddetall. Abonnenter som ikke har husnummer kan vanne på dager med datoer som har partall.

Følgende gjelder for alle vannverk:

På hver eiendom kan det vannes med slange maks diameter ½” tilboblet en spreder. Vanning med slange og spreder er tillatt i tiden fra kl. 16.00 til kl. 22.00 på de respektive eiendommene og dagene. Utenom vanningstidene skal slangen være frakoblet.

Vannverkene er dimensjonert for å produsere og levere vann til abonnenter som er tilkoblet. Ved hagevanning i sommerhalvåret kan kapasiteten ved vannverkene bli utfordret. Følgende kan utfordre vannverkets leveringskapasitet:

  • normalt vannforbruk
  • vannlekkasjer på ledningsnett
  • hagevanning

Det er derfor viktig at hagevanningsreglene blir overholdt.

Det er en realitet at det i tillegg til normalt forbruksvann hos abonnenter, er lekkasjer på ledningsnettet. Dette er et stort problem ved norske vannverk. Vi er svært interessert i meldinger fra personer som observerer eller mistenker at det kan være lekkasjer eller feil på vann- og avløpsledningsnettet. Vi ønsker hjelp fra observante vann- og avløpsabonnenter og andre for eksempel turgåere.


Publisert: 18.06.2020 09:07
Sist endret: 18.06.2020 09:08