Fyrverkeri – salg og oppbevaring

Beskrivelse

Skal du selge fyrverkeri i klasse II eller III (se definisjon i forskriftens § 1-3), trenger du tillatelse fra kommunen.

Du trenger også tillatelse for å oppbevare fyrverkeri og kommunen kan gi tillatelse for mengder inntil 500 kg. Skal du oppbevare mer enn dette, må du søke om tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Målgruppe

Virksomheter som skal selge og oppbevare fyrverkeri.

Vilkår

 • Salg til forbruker skal bare skje over disk og i perioden 27. til 31. desember.
 • Virksomheten må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted og kunne legge fram firmaattest fra Foretaksregisteret.
 • Utsalgsstedet må tilfredsstille byggeforskriftene og sikkerhetskrav i forskrift om eksplosjonsfarlig stoff.
 • Salg og utlevering kan ikke foregå i kjøpesenter eller nærmere enn 25 meter fra bensinstasjon.
 • Du må utpeke en ansvarlig person over 20 år og eventuelt også en stedfortreder. Disse må ha gjennomgått sertifiseringskurs i handel med fyrverkeri som arrangeres av Norsk brannvernforening og kunne legge fram politiattest. En av personene må være tilstede ved utsalgsstedet når salget foregår.
 • Fyrverkeriet må være godkjent for salg i Norge og påtrykt et godkjenningsnummer som består av bokstavene NBL etterfulgt av en tallkode. Godkjenningen sikrer at fyrverkeriet opptrer som forutsatt og ikke skader personer eller eiendom.

Veiledning

Du søker kommunen på eget skjema. Sammen med søknaden må du sende kart over området for utsalgssted og lager, risikovurdering, gyldig kursbevis for ansvarshavende og en brannteknisk beskrivelse av utsalgssted og lager.

Søknadsskjema

Søknadfrist: <p>Innen 1. mai i salgsåret.</p>

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Lover

   Brann- og eksplosjonsvernloven

   Forskrift om brannforebygging

   Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff § 1-3 (Definisjoner)


   Kontaktinformasjon

   Skien Brannvesen telefon 35 59 34 00.

   Søkeord

   Fyrverkeri, pyroteknisk vare, brann- og eksplosjonsvern, eksplosiver, brannvern, brannfarlig vare, raketter, nyttårsraketter