Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Beskrivelse

Brann- og feiervesenet skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg i helårsboliger. Som fyringsanlegg regnes blant annet ildsted, pipe, sotluke eller feieluke, røykrør og brannmur. Hvor ofte brann- og feiervesenet feier eller utfører tilsyn, avhenger blant annet av hva slags oppvarmingssystem du har og hvor ofte du fyrer.

Feiing og tilsyn skal medvirke til å:

 • unngå pipebrann og brann i bygninger
 • begrense forurensning og helsefare
 • redusere fyringsutgifter

Ved et tilsyn vil feieren:

 • gjennomgå hele fyringsanlegget, sjekke brannsikkerheten og kontrollere om pipen trenger feiing
 • kontrollere brannslukningsutstyr, røykvarslere og rømningsveier
 • gi informasjon om brannvern og riktig fyring

Eier du en fritidsbolig der det er behov for feiing eller tilsyn, kan du avtale dette med brann- og feiervesenet.

Målgruppe

Eier av og beboer i bolig med fyringsanlegg.

Vilkår

Ved tilsyn må du være hjemme når brann- og feiervesenet kommer, slik at du kan vise feieren rundt i boligen. Kan du ikke selv være hjemme, må en annen som kjenner boligen godt være tilstede.

Ved feiing må du:

 • gi tilgang til huset for feiing via feieluke og fjerning av sot fra sotluke
 • sette fram godkjent metallstige ved feiing fra tak
 • ikke bruke ildstedet på feiedagen og stenge spjeld og ventiler

Har du satt inn nytt ildsted eller gjort forandringer på fyringsanlegget, må du melde fra om dette til brann- og feiervesenet.

Veiledning

Du får varsel om feiing og tilsyn i forkant. Hvis tidspunktet ikke passer, må du snarest mulig kontakte brann- og feiervesenet for å avtale nytt tidspunkt.

Har du ikke klargjort for feiing når feieren kommer, vil ikke feiingen bli utført.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Er du uenig i det som står i tilsynsrapporten eller oppfatter noe som uklart, bør du ta kontakt med brann- og feiervesenet.

   Annen informasjon

   Feiing og tilsyn mv. (Feiermesternes Landsforening)

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Brann– og eksplosjonsvernloven kap. 3 (Kommuners plikter og fullmakter)

   Forskrift om brannforebygging kap. 2 (Forebyggende plikter for eieren av byggverk)

   Forskrift om brannforebygging kap. 4 (Kommunens forebyggende plikter)


   Kontakinformasjon

   Grenland brann og redning IKS

   E-post: post@gbr.no

   Tlf: 35 54 70 00

   Søkeord

   pipe, pipeløp, spjeld, feieluke, sotluke, fyring, fyringsanlegg, peis, ovn, peisovn, kakkelovn, koks, pellets, ved, vedfyring, vedkomfyr, brann, feiing, skorstein, skorsteinspipe, ildsted, brannvern, feier, feiermester, brannvesen, skorsteinsfeier, brannslukking, røyk, os, sot, pipebrann, røykvarsler, brannvarsler, brannslukningsutstyr, brannslukningsapparat, pulverapparat, brannteppe, brannstige, branntau, rømningsvei, takbro