Etablererprøven

Beskrivelse

Etablererprøven skal sikre at du som ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning som kreves for å drive stedet.

Etablererprøven er en obligatorisk flervalgsprøve. Pensum til prøven er det materiale som er gitt i læreboken: «Læremateriell - etablererprøven for serveringsvirksomhet», utarbeidet for Nærings- og fiskeridepartementet av Veiledningsinstituttet i Nord-Norge.

Du besvarer prøven elektronisk i kommunens lokaler og får 90 minutter til dette. For å bestå prøven, må du ha minst 40 av 50 riktige svar.

Målgruppe

Daglig leder i virksomheter som har eller søker om serveringsbevilling.

Vilkår

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må du som daglig leder av stedet ha bestått etablererprøven og ha god vandel. Etablererprøven er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven.

Starter du som daglig leder i serveringsvirksomhet som allerede har bevilling, må du også avlegge etablererprøven.

Veiledning

Du melder deg opp til etablererprøven ved å kontakte kommunen.

Du avlegger prøven i kommunens lokaler. Du må ha med gyldig legitimasjon. Som hjelpemiddel er lovsamling (rene lov- og forskriftstekster) tillatt.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Det er ingen klagemulighet, men du kan ta prøven om igjen. Du må betale nytt gebyr for å avlegge ny prøve.

   Annen informasjon

   Du finner informasjon om etablereropplæring på etablerer.no.

   Lover

   Serveringsloven

   Forskrift om etablererprøve - serveringssted


   Kontaktinformasjon:

   Marianne Storbukås
   Politisk Sekretær
   Tlf 35 99 70 24
   mst@drangedal.kommune.no

   Søkeord

   bedrift, etablering, etablereropplæring, eksamen, servering, alkohol, salg, økonomistyring, oppstart, daglig leder, drift, planlegging, kunnskap, vandel, prøve, test, bevis