Musikk- og kulturskole

Beskrivelse

Musikk- og kulturskolen er et kurstilbud til barn og ungdom innenfor musikk, dans, teater, billedkunst, skrivekunst, kulturminnevern og husflid. Opplæringen skjer utenom skoletid.

Musikk- og kulturskolen er eid og drevet av kommunen som bestemmer innhold og omfang av tilbudet.

Tilbudet kan være kortere, tidsavgrensede kurs eller opplæring som går over flere år.

Målgruppe

 • Barn i barnehage
 • Elever i grunnskole og videregående skole

Vilkår

Veiledning

Du søker direkte til musikk- og kulturskolen. Hovedopptaket skjer én gang i året, men du kan også søke om kursplass gjennom hele året. På grunn av stor pågang, kan du oppleve å bli satt på venteliste. Dersom det blir ledige plasser i løpet av året, vil musikk- og kulturskolen ta kontakt med deg.

Du beholder plassen til du sier opp skriftlig. Kommunen kan ha egne frister for oppsigelse. Kortere kurs er avsluttende, og du må søke på nytt hvis du ønsker å delta på annen opplæring.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Annen informasjon

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Opplæringsloven § 13-6 (Musikk- og kulturskoletilbud)


   Kontaktinformasjon:

   Navn: Thomas Moen.

   Tittel: Rektor ved Drangedal kulturskole.

   E-post: Thomas.Moen@drangedal.kommune.no

   Søkeord

   Kultur, musikk, skole, kulturskole, musikkskole, fritid, barn, ungdom, instrument, spille, dans, male, tegne, sang, teater, film, ballett, kor, korps, leikarring, verksted, orkester, revy, rock, drama