Ledsagerbevis for person med nedsatt funksjonsevne

Beskrivelse

Har du nedsatt funksjonsevne og trenger en som deltar på aktiviteter sammen med deg, kan du søke om et ledsagerbevis av kommunen. Ledsagerbeviset gjør at den som følger deg kan få:

 • reise for halv pris når du trenger en som hjelper deg på reisen
 • gratis eller redusert pris på inngangsbillett til ulike arrangementer og aktiviteter
 • gratis overnatting eller til redusert pris på enkelte hoteller

Du må selv betale gjeldende pris.

Ledsagerbeviset er et kort med ditt navn, adresse og bilde av deg. Du viser fram kortet når du bestiller eller betaler og ved en eventuell billettkontroll.

Denne logoen finner du på steder der de godtar ledsagerbevis:

Logo som brukes der ledsagerbevis aksepteres

Målgruppe

Ledsagerbevis kan være aktuelt for deg med:

 • bevegelseshemming
 • hørselshemming
 • synshemming
 • psykisk utviklingshemming
 • skjult funksjonshemming som f.eks. hjerte-/lungesykdommer eller alvorlige psykiske lidelser
 • allergier

Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Vilkår

Kommunen vurderer ikke økonomien din når de behandler søknaden, og ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser.

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om ledsagerbevis.

I søknaden skal du beskrive hvorfor du trenger ledsager. Få også med om du har behov for hjelpemidler som f.eks. rullestol. Du må legge ved et passbilde av deg selv. Du bør også legge ved en uttalelse fra legen din eller noen i helsevesenet som kjenner behovet ditt.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sendes saken til Fylkesmannen.

   Annen informasjon

   Samarbeidspartnere

   • Offentlige og private arrangører av kultur-, idretts- og fritidsarrangement
   • Transportselskaper
   • Hoteller

   Lover

   Tjenesten er ikke lovpålagt og ordningen er ikke innført i alle kommuner.

   Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)


   Kontaktinfo:
   Servicekontoret
   Drangedal Kommune
   Epost: servicekontoret_grp@drangedal.kommune.no

   Søkeord

   funksjonshemmet, ledsager, ledsagerbevis, bevis, ledsagerstøtte, støtte, ledsagertjeneste, tjeneste, avlastning