Skolefritidsordning (SFO)

Beskrivelse

Trenger barnet ditt et sted å være før og etter skoletid, kan du søke på SFO som er skolens fritidsordning. På SFO får barnet en trygg oppholdsplass med omsorgsfulle voksne rundt seg. Her kan barnet leke både ute og inne, og delta i aktiviteter tilpasset sitt behov.

SFO er et frivillig tilbud til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Mange skoler tilbyr SFO også i skolens ferier og på planleggingsdager.

Åpningstiden varierer fra skole til skole. Noen skoler tilbyr både heltids- og deltidsplass.

Målgruppe

 • Elever i grunnskolens 1. til 4. trinn
 • Elever med spesielle behov i grunnskolens 1. til 7. trinn

Vilkår

Barnet må være elev ved skolen.

Kommunen plikter å tilby skolefritidsordning, men kan ha egne opptakskriterier.

Veiledning

Kommunen kan hjelpe deg med å melde barnet ditt på SFO.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Er du misfornøyd med avgjørelsen, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avgjørelsen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Er du misfornøyd med SFO-tilbudet, kan du ta dette opp med den som er ansvarlig for SFO. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til kommunen.

   Annen informasjon

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Opplæringsloven § 13-7 (Skolefritidsordningen)


   Kontaktinformasjon SFO Kroken skole:

   Navn: Cathrine Findal.

   Tittel: Rektor.

   E-post: Cathrine.Findal@drangedal.kommune.no

    

   Kontaktinformasjon SFO Tørdal skule:

   Navn: Leif Bjørn Kilane.

   Tittel: Konstituert rektor.

   E-post: leif-bjorn.kilane@drangedal.kommune.no

    

   Kontaktinformasjon SFO Drangedal 10-årige skole:

   Navn: Nina Moland.

   Tittel: SFO-leder.

   E-post: nina.moland@drangedal.kommune.no

   Søkeord

   skolefritidsordning, grunnskole, aktivitetsskole, SFO, fritidstilbud