Bevilling for skjenking av alkohol i lukkede selskaper (ambulerende)

Beskrivelse

Ønsker du å servere alkoholholdig drikke i lukket selskap, må du søke kommunen om såkalt ambulerende skjenkebevilling. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert gjennom annonser, plakater eller sosiale medier. I slike tilfeller må du i stedet søke om skjenkebevilling for et åpent arrangement.

Selv om du ikke tar betalt for drikken er det bevillingsplikt for skjenking av alkohol på følgende steder:

 • serveringssteder
 • lokaler som vanligvis er tilgjengelige for alle, f.eks. forsamlingslokaler og utstillingslokaler
 • gate, torg, vei, park eller andre offentlige plasser
 • transportmidler som vanligvis er tilgjengelige for alle

Det finnes imidlertid noen unntak fra denne bevillingsplikten:

 • Private begivenheter (f.eks. bryllup, jubileum og konfirmasjon) i et lokale du leier eller låner som privatperson. Det er en forutsetning at selskapet er lukket, at det ikke tas betalt for alkoholen og at du selv står for innkjøp og servering av mat og drikke.
 • Bedriftsarrangement for egne ansatte i egne lokaler når det ikke tas betalt for drikke.
 • Privat arrangement der eier/leier/driver/ansatt av et offentlig lokale benytter det til eget bruk og serverer alkohol, forutsatt at det ikke tas betalt for drikke.

Bevillingen kan gjelde:

 • skjenking av drikke med mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol (øl)
 • skjenking av drikke med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent (øl og vin)
 • skjenking av all alkoholholdig drikke (øl, vin og brennevin)

Målgruppe

 • Eiere av selskapslokaler som leies ut til lukkede selskaper
 • Personer eller virksomheter som skal arrangere lukket selskap i lokale som ikke har skjenkebevilling fra før

Vilkår

Du må kjenne bestemmelsene i alkohollovgivningen, men det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Du må utpeke en styrer og stedfortreder som skal ha ansvaret for skjenkingen. Begge må ha fylt 20 år og kunne fremlegge legitimasjon. Kommunen kan gjøre unntak fra kravet om stedfortreder pga. skjenkestedets størrelse eller arrangementets karakter.

Veiledning

Du må sende søknad til kommunen. Du må bl.a. legge ved kopi av legitimasjon for styrer og stedfortreder. Kommunen kan ha tilleggskrav til dokumentasjon. Du bør skaffe deg en oversikt over disse kravene før du søker. Kommunen vil gi veiledning ved behov.

Søknadsskjema

Søknadfrist: <p>Du bør søke minst en uke før arrangementet skal finne sted.</p>

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Annen informasjon

   Skjenkebevilling for alkohol – informasjon fra Helsedirektoratet


   Kontaktinformasjon:

   Navn: Siw Bastnes
   Tittel: Politisk Sekretær
   Epost: siw.bastnes@drangedal.kommune.no

   Samarbeidspartnere

   Søkeord

   alkoholsalg, servering, alkohol, skjenking, bevilling, pub, restaurant, bar, drink, vin, øl, brennevin, champagne, sjampanje, utested, diskotek, disco, hotell, pensjonat, dansested, enkeltanledning, ambulerende, arrangement, selskap, gjester, selskapslokale, drikke, bryllup, konfirmasjon, jubileum, tilstelning, sluttet selskap, sluttet krets