Skatteattest (Attest for skatt og merverdiavgift)

Beskrivelse

Trenger du å dokumentere at du eller virksomheten din har betalt skatt og merverdiavgift, kan du be om få en skatteattest. Skatteattesten viser om du er à jour med innbetalinger til skattemyndighetene eller hva du ev. skylder (inkludert renter).

Du må legge fram en skatteattest for å dokumentere at du eller virksomheten din ikke skylder skatt eller merverdiavgift, for eksempel ved:

 • anbud eller tilbud på varer og tjenester til offentlig sektor (også private oppdragsgivere kan be om skatteattest fra sine leverandører)
 • søknad om salgs-, skjenke- eller serveringsbevilling
 • søknad om løyve for å drive person- og godstransport
 • søknad om løyve for å drive spesialisthelsetjeneste

Når du skal legge fram skatteattesten, kan den ikke være eldre enn seks måneder.

Målgruppe

Du kan bestille attest for:

Vilkår

Veiledning

Du bestiller selv attesten på nettsiden til Altinn. Du kan velge å få attesten på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Hvis du ikke har mulighet for å bestille attesten på Altinns nettside, kan du kontakte Skatteetaten eller skatteoppkreveren i kommunen for hjelp til å bestille.

Skatteoppkreveren i kommunen og skattekontoret i fylket kan gi nærmere opplysninger om ordningen med skatteattester.

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Annen informasjon

   Samarbeidspartnere

   Skatteetaten (Attest for skatt og merverdiavgift)

   Lover

   Lov om offentlige anskaffelser

   Forskrift om offentlige anskaffelser § 8-7 (Skatteattest)

   Alkoholloven § 6-3 (Krav til søknaden)

   Serveringsloven § 8 (Krav til søknaden)

   Forskrift om private virksomheters spesialisthelsetjenester § 3 (Vilkår for å få godkjenning)

   Jernbaneforskriften § 5-4 (Økonomisk evne)

   Tillatelsesforskriften § 3-4 (Økonomisk evne)

   Forskrift om lufttransporttjenester i EØS § 12 (Generelle krav til anbyder)


   Kontaktinformasjon:

   Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal.

   Søkeord

   næringsskatt, skattebetaling, skatt, skatterestanse, skattetrekk, forskuddsskatt, forskuddstrekk, utleggstrekk, restskatt, A-melding, arbeidsgiveravgift, ansvarskrav, inntekt, næring, merverdiavgift, moms, mva, virksomhet, firma, bedrift, selskap, enkeltmannsforetak, enkeltmannforetak, enkeltpersonforetak, enkeltpersonsforetak, foretak, organisasjon, leverandør, oppdragsgiver, bevilling, bevillingssøker, bevillingssøknad, løyve, løyvesøker, løyvesøknad, tillatelse, Altinn, attest, dokumentasjon, bevis, økonomi, regnskap