Default LAYOUT FOR TJENESTEBESKRIVELSER

Beskrivelse

Er du engasjert i en sak som du ønsker at kommunestyret skal behandle? Ved å foreslå en sak og samle nok underskrifter som støtter forslaget, plikter kommunen å vurdere saken din.

Ordningen med innbyggerforslag styrker lokalt engasjement og gir innbyggerne mulighet til å sette saker på den politiske dagsordenen.

Saken du foreslår må høre innunder kommunens ansvarsområde og kan gjelde alle oppgaver kommunen har ansvar for, både lovpålagte og frivillige.

Du kan sende inn forslaget digitalt eller på papir. Kommunen anbefaler bruk av nettsiden Minsak.no for å stille innbyggerforslag. Tjenesten gjør det enkelt å opprette og spre saken i ulike kanaler. Du kan gå gjennom underskriftene og fjerne de som ikke tilhører innbyggere i kommunen. Når forslaget har fått nok underskrifter, blir saken sendt kommunen via nettsiden.

Målgruppe

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan foreslå saker. Som enkeltperson må du være bosatt i kommunen. Du trenger ikke å ha fylt 18 år.

Vilkår

Du trenger underskrift fra minst to prosent av innbyggerne i kommunen, eller minimum 300 personer dersom kommunen har mer enn 15000 innbyggere. Underskrifter fra personer som ikke er bosatt i kommune, vil bli forkastet.

Du kan ikke fremme en sak:

  • som allerede er behandlet av kommunestyret i løpet av valgperioden
  • med samme innhold som et tidligere innbyggerforslag

Veiledning

Innbyggerforslaget må beskrive hva du ønsker at kommunestyret skal debattere og ta stilling til. Formuler gjerne et konkret forslag til vedtak. Husk å få med navnet og adressen din og hvem som er forslagsstiller dersom du stiller forslaget på vegne av en organisasjon.

Du må dokumentere at forslaget har fått tilstrekkelig antall underskrifter. Det må være tydelig at underskriverne støtter forslaget ditt.

Søknadsskjema

Minsak.no (Nettside for innbyggerinitiativ)

Søknadfrist:

Saksbehandling

Kontaktinformasjon

Klage

Du kan ikke klage om forslaget blir nedstemt i kommunestyret, mindre dette følger av andre regler, for eksempel forvaltningslovens regler om klage over enkeltvedtak.

Annen informasjon

Innbyggerforslag, veileder (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Samarbeidspartnere

Lover

Kommuneloven § 39a (Innbyggerforslag)

Søkeord

Innbyggerinitiativ, lokaldemokrati, innbyggerengasjement, lokalengasjement, lokalpolitikk, kommunestyre, kommunestyrebehandling, nærmiljø, nærmiljøtiltak, lokalmiljø, grasrotbevegelse, folkebevegelse, underskriftskampanje
;