Familievernkontor

Beskrivelse

Opplever du vansker, konflikter eller kriser i familien, kan du søke hjelp hos familievernkontoret. Der får du tilbud om samtaler og rådgivning. Familievernkontoret tar imot enkeltpersoner, par og familier – også barn og unge.

På familievernkontoret arbeider blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. Alle ansatte har taushetsplikt, men er du under 16 år, har familievernkontoret plikt til å informere foreldrene dine om de synes det er nødvendig.

Familievernkontoret tilbyr rådgivning og samtaler (terapi) for ulike faser i et familieliv og livsløp:

 • gifte, samboende og særboende hvor utgangspunktet er problemer i parforholdet eller forhold i forbindelse med samlivsbrudd
 • nybakte foreldre som skal omstille seg og ta ansvar og vise omsorg
 • foreldre, barn og ungdom som strever med samspillet i familien
 • problemer mellom generasjonene
 • bearbeiding av problemer etter samlivsbrudd
 • hjelp til å bedre samarbeidet for foreldre som ikke bor sammen
 • utfordringer med «dine, mine og våre» barn
 • familier som sliter ved sykdom og tap 
 • bistand ved konflikter mellom ulike familiekulturer
 • ved tvangsekteskap og helseskadelige skikker, f.eks. omskjæring av jenter
 • tilbud til foreldre og barn som opplever vold

Familievernkontoret utfører også lovpålagt mekling, hvor målet er å finne gode løsninger for foreldreansvaret og barnas situasjon. Mekling gjennomføres når: 

 • ektepar eller samboere med felles barn under 16 år separeres
 • foreldre som ikke bor sammen ønsker rettssak om bosted, samværsrett eller foreldreansvar

Familievernkontoret tilbyr ulike kurs og gruppeopplegg om aktuelle familie- og samlivstemaer:

 • samlivskurs
 • parkurs for nybakte foreldre (Godt samliv)
 • kurs for foreldre med barn som har nedsatt funksjonsevne, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk sykdom (Hva med oss?)
 • samtalegrupper for barn og voksne etter samlivsbrudd
 • samtalegrupper for barn og voksne som opplever vold i familien

Det finnes familievernkontor i alle fylker, se oversikt på nettsiden til Bufdir. De er enten statlige eller kirkelige, men er underlagt det samme lovverket og godkjennes av Barne- og likestillingsdepartementet. Familievernkontoret vil vise respekt for ditt livssyn.

Målgruppe

 • Enkeltpersoner
 • Par
 • Familier

Vilkår

Veiledning

Du kan ringe eller sende en e-post til ditt lokale familievernkontor for bestilling av time. Du trenger ikke henvisning for å ta kontakt. Du kan kontakte familievernkontoret selv, eller noen kan gjøre det for deg.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Fylkesmannen er tilsynsmyndighet for familievernkontoret. Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med tjenesten, kan du sende en klage til Fylkesmannen. Familievernkontoret har plikt til å hjelpe deg med klagen.

   Annen informasjon

   Bufetat har informasjon på flere språk på sine nettsider:

   Lover

   Familievernkontorloven


   Grenland familiekontor dekker Midt- og Nedre Telemark med kommunene Skien, Porsgrunn, Siljan, Nome, Drangedal, Sauherad, Bamble og Kragerø.

   Telefon: 35 50 58 70
   Epost: grenland.familiekontor@bufetat.no

   Søkeord

   Konflikt, krise, samtale, terapi, rådgivning, familie, barn, unge, foreldre, kommunikasjon, taushetsplikt, samlivsbrudd, skilsmisse, separasjon, skilt, samboer, ektefelle, kultur, tvangsekteskap, vold, sykdom, funksjonshemmet, mekling, samvær, foreldreansvar, bosted, samlivskurs, parkurs, kurs,