Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

Beskrivelse

Har du nedsatt funksjonsevne og ønsker å delta i fysisk aktivitet, kan du søke NAV om hjelpemidler til dette. Du trenger ikke å være medlem i en idrettsforening, drive organisert sport eller være svært aktiv for å få et aktivitetshjelpemiddel.

Du kan få hjelpemidler til å drive aktivitet alene eller sammen med andre, og du kan få hjelpemidler som er spesielt utviklet for å aktivisere bevegelsesapparatet dersom du ikke kan benytte deg av ordinære aktivitetshjelpemidler.

Du får ikke hjelpemidler til hobbyaktiviteter, vanlig sportsutstyr eller konkurranseutstyr.

Aktivitetshjelpemidler omfatter også ortopediske hjelpemidler som for eksempel sportsproteser, spesialproteser og ortopedisk fottøy. Leverandører av ortopediske hjelpemidler som har rammeavtale med NAV, tilpasser og utleverer slike aktivitetshjelpemidler. Du søker på samme måte som for andre ortopediske hjelpemidler.

Ordningen er rammefinansiert. Dette betyr at det ikke kan deles ut flere hjelpemidler når den årlige bevilgningen (rammen) er brukt opp.

Målgruppe

Personer med nedsatt funksjonsevne som er over 26 år.

Vilkår

Veiledning

Du låner aktivitetshjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidlet er NAVs eiendom og skal leveres tilbake når du ikke lenger bruker det. Ortopediske hjelpemidler beholder du selv.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Du kan klage til NAV Klageinstans dersom du får avslag på søknaden din. Dersom NAV ikke endrer avgjørelsen sin, kan du anke saken inn for Trygderetten. 

   Avslag som skyldes manglende budsjettmidler vil du ikke kunne klage på, men du kan eventuelt søke på nytt neste år.

   Annen informasjon

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Forskrift om aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

   Folketrygdloven § 10-6 (Stønad til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet)

   Folketrygdloven § 10-7 (Stønadsformer)


   Kontaktinformasjon

   NAV

   Tlf: 5555 3333

   Søkeord

   Aktivitet, hjelpemidler, ortopediske, ortopedi, funksjonsevne, nedsatt, hjelpemiddelsentralen, proteser, sportsproteser, spesialproteser, aktivitetshjelpemidler