Restskatt for upersonlige skattytere (næringsliv)

Beskrivelse

Restskatt betyr at virksomheten din skylder penger til skattemyndighetene fordi det er betalt for lite skatt. Når Skatteetaten har behandlet skattemeldingen, får du et skatteoppgjør. Det er da du får vite om virksomheten får igjen penger på skatten, eller må betale restskatt.

Fristen for å betale restskatten er tre uker etter at virksomheten mottok skatteoppgjøret. Beløpet blir ikke delt i to som for personlige skattytere, men må betales i sin helhet.

Hvis virksomheten din betaler for sent, må du betale forsinkelsesrenter i tillegg til restskatten. Rentene vil løpe fra betalingsfristen og fram til betalingen skjer.

Hvis virksomheten ikke betaler restskatten, vil skatteoppkreveren i kommunen likevel forsøke å få inn pengene (tvangsinnfordring). Da vil gebyr og ev. betalingsanmerkning komme i tillegg.

Målgruppe

Som upersonlig skattyter regnes:

 • aksjeselskap (AS)
 • norskregistrert utenlandsk selskap (NUF)
 • banker
 • verdipapirfond

Driver du enkeltpersonforetak eller ANS, regnes du som personlig skattyter.

Vilkår

Upersonlig inntekt

Veiledning

Du vil få tilsendt faktura med ferdig utfylt kontonummer, beløp, KID-nummer og betalingsfrist. Fakturaen blir sendt til den adressen du står oppført med i Enhetsregisteret. Er du registrert som elektronisk bruker i Skatteetaten, får du tilsendt faktura i meldingsboksen din i Altinn (krever innlogging).

Mottar du ikke faktura, må du likevel betale restskatten innen fristen. Nedenfor finner du:

Dersom du vet at virksomheten har betalt for lite skatt, kan du betale tilleggsforskudd. På den måten kan du unngå rentetillegg på restskatten. Fristen for å betale inn tilleggsforskudd er 31. mai.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Hvis du mener det er feil i skatteoppgjøret, kan du sende en klage til Skatteetaten. Forklar hva du mener er feil og gi en begrunnelse. Klagefristen er seks uker etter at skatteoppgjøret ble sendt til deg.

   Husk at du må betale restskatten innen fristen selv om du klager på skatteoppgjøret!

   Alt som er betalt inn som forskuddstrekk vil fremgå av det årlige skatteoppgjøret. Mener du at noe av forskuddstrekket ikke er tatt med i skatteoppgjøret, må du klage til skatteoppkreveren i kommunen. Forklar hva du mener er feil og legg ved dokumentasjon.

   Annen informasjon

   Samarbeidspartnere

   Skatteetaten fastsetter hva virksomheten skal betale i skatt, mens skatteoppkreveren i kommunen (kemner/ kommunekasserer) tar imot innbetaling av restskatt og vil kreve inn beløpet dersom du ikke betaler.

   Lover

   Skattebetalingsloven § 10-21 (Restskatt)

   Skatteloven

   Skattebetalingsforskriften

   Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2017


    

   Kontaktinformasjon:

   Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal.

   Søkeord

   skatt, restskatt, baksmell, beskatning, skattyter, skatteyter, skattebetaler, skattetrekk, forskuddstrekk, forskuddsskatt, forhåndstrekk, forhåndsskatt, næringsinntekt, næringsliv, næringsskatt, aksjeselskap, AS, NUF, formue, formuesskatt, formuesbeskatning, Altinn, skatteetaten, skatteoppkrever, skatteinnkrever, skattefut, kommunekasse, kommunekasserer, kemner, skattefogd, skattekontor, skatteoppgjør, skatteliste, årsoppgjør, ligning, selvangivelse, selvmelding, sjølmelding, skattemelding