Forskuddstrekk av skatt (ansatt)

Beskrivelse

Har du en jobb og får utbetalt lønn, skal du betale skatt til det offentlige av det du tjener i løpet av året. Arbeidsgiveren din trekker ut et beløp av hver eneste lønning og betaler inn til skatteoppkreveren i kommunen på dine vegne. Dette kalles forskuddstrekk.

Hvor mye du skal betale i skatt kommer an på hvor mye du tjener. Arbeidsgiveren skal trekke skatt etter det som fremgår av skattekortet ditt, enten etter en trekktabell eller med en bestemt prosent. Arbeidsgiveren din henter skattekortet elektronisk hos Skatteetaten.

Regner du med å tjene mindre enn 55 000 kroner (fribeløpet) i løpet av året, trenger du ikke å betale skatt. Da kan du bestille frikort på Skatteetatens nettside og gi beskjed om dette til arbeidsgiveren. Husk at du må bestille nytt frikort hvert år!

Vær oppmerksom på:

 • Dersom du ikke har skattekort eller frikort, vil arbeidsgiveren trekke 50% av lønnen din.
 • Har du tabellkort og flere arbeidsgivere, må du gi dem beskjed om de er hovedarbeidsgiver (der du tjener mest) eller biarbeidsgiver. Får du penger fra NAV, regnes de også som arbeidsgiver i denne sammenhengen.
 • Hovedarbeidsgiveren skal trekke skatt etter en trekktabell, mens biarbeidsgivere skal trekke skatt i prosent.
 • Du bør be om nytt skattekort dersom det har skjedd endringer som påvirker privatøkonomien din, for eksempel at du endrer hvor mye du jobber, kjøper bolig, tar opp lån eller får barn.

Du skal få lønnsslipp fra arbeidsgiver hver gang du får lønn. Lønnsslippen er din kvittering for at arbeidsgiveren har trukket skatt av lønnen din. Du skal også få en oversikt over det totale skattetrekket (lønns- og trekkoppgave) hvert år i januar.

Målgruppe

 • Arbeidstakere
 • Arbeidsgivere

Vilkår

Arbeidsgiver skal trekke skatt av:

 • lønn og honorarer
 • godtgjørelse du mottar som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd eller lignende
 • ytelser du får i stedet for arbeidsinntekt, f.eks. dagpenger
 • pensjon, livrente, understøttelse mv.
 • feriepenger du får utbetalt samme år du har tjent dem, f.eks. ved bytte av jobb
 • sykepenger som arbeidsgiveren utbetaler og senere får refundert fra NAV

Arbeidsgiver skal ikke trekke skatt av:

 • ordinære feriepenger du får utbetalt i ferieåret (året etter at du har tjent dem) 
 • del av lønn før jul 
 • pensjon i desember måned (unntatt pensjoner du skal betale kildeskatt av)
 • underholdsbidrag og føderåd

Veiledning

Som arbeidstaker vil du hvert år i desember motta informasjon om neste års skattekort fra Skatteetaten. Mottar du ikke slik informasjon før 9. januar, kan det være at Skatteetaten ikke har nok opplysninger om deg. Da kan du bestille skattekort selv.

Regner du ikke med å tjene mer enn 50 000 kroner i løpet av året, kan du bestille frikort. Skjer det endringer som påvirker privatøkonomien din kan du endre skattekortet.

Arbeidsgiveren sørger for betaling av forskuddstrekket på dine vegne. Arbeidsgiveren skal hver måned levere inn en a-melding til Skatteetaten og får da oppgitt korrekt betalingsinformasjon (beløp, KID- og kontonummer) i kvitteringen. Betaling av forskuddstrekket skjer i seks terminer til skatteoppkreveren i kommunen:

 • Termin 1: januar og februar – betalingsfrist 15. mars
 • Termin 2: mars og april – betalingsfrist 15. mai
 • Termin 3: mai og juni – betalingsfrist 15. juli
 • Termin 4: juli og august – betalingsfrist 15. september
 • Termin 5: september og oktober – betalingsfrist 15. november
 • Termin 6: november og desember – betalingsfrist 15. januar påfølgende år

Dersom arbeidsgiveren ikke betaler inn forskuddstrekket innen fristen, vil det påløpe forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Hvis betalingen uteblir, vil skatteoppkreveren tvangsinnfordre beløpet fra arbeidsgiver.

Søknadsskjema

Bestill skattekort (Skatteetaten.no)

Endre skattekort (Skatteetaten.no)

Bestill frikort (Skatteetaten.no)

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Alt som er betalt inn som forskuddstrekk vil fremgå av det årlige skatteoppgjøret ditt. Mener du at noe av forskuddstrekket ikke er tatt med i skatteoppgjøret, må du klage til skatteoppkreveren i kommunen. Forklar hva du mener er feil og legg ved dokumentasjon.

   Annen informasjon

   Samarbeidspartnere

   Skatteetaten (Skattekort og forskuddsskatt)

   Lover

   Skatteloven kap. 5 (Alminnelig inntekt – bruttoinntekter)

   Skattebetalingsloven kap. 5 (Forskuddstrekk)

   Skattebetalingsforskriften del II (Forskudd på skatt og avregning)


   Kontaktinformasjon:

   Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal.

   Søkeord

   skatt, beskatning, skattekort, frikort, fribeløp, skattetrekk, forskuddstrekk, forskuddsskatt, forhåndstrekk, forhåndsskatt, skatteprosent, trekkprosent, prosenttrekk, skattetabell, trekktabell, tabelltrekk, feriepenger, sykepenger, arbeidsgiver, hovedarbeidsgiver, biarbeidsgiver, skattetermin, betalingstermin, lønn, lønning, lønnsslipp, lønnsutbetaling, honorar, provisjon, overtidsgodtgjøring, overtidsgodtgjørelse, ulempetillegg, Altinn, skatteetaten, naturalytelse, godtgjøring, godtgjørelse, utgifter, arbeid, oppdrag, deltidsjobb, deltidsarbeid, verv, trygd, pensjon, livrente, arbeidstaker, ansatt, tilsatt, tantieme, gratiale, ventepenger, drikkepenger, premier, priser, stipend, dagpenger, foreldrepenger, vederlag, skatteoppkrever, skatteinnkrever, skattefut, kommunekasserer, kemner, skattefogd, skattekontor, lønnsoppgave, trekkoppgave, skatteoppgjør, ligning, selvangivelse, skattemelding