Frisklivssentral

Beskrivelse

 • Fysisk aktivitet
  Du får veiledet hjelp til å komme i gang med aktivitet som er tilpasset deg og ditt nivå. Aktiviteten foregår fortrinnsvis utendørs. Målet er at du får bedret kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og sosialt samvær.
 •  Kostholdskurs
  Vi har ernæringsfysiolog i frisklivssentralen hun har laget et kostholdskurs for alle  frisklivsdeltakerne. Kurset er både teori og praksis, og du lærer deg blant annet å lage enkel og sunn mat, forstå varedeklarasjoner, praktiske råd for hverdagen og motivasjon til å endre vaner. Du får mulighet til å utveksle erfaring med de andre deltakerne. 
 • Snus- og røykesluttkurs
  På kurset vil du jobbe med å endre vanene dine for å klare å slutte med røyk eller snus. Erfaring viser at det er lettere å endre vaner sammen med andre. I tillegg til veiledning av kursleder, kan gruppa gi støtte og motivasjon.

Målgruppe

Frisklivsresept er aktuelt for deg som:

 • har økt risiko for sykdom, eller allerede er syk
 • har utfordringer knyttet til fysisk eller psykisk helse
 • ønsker motivasjon til å endre levevaner
 • er inaktiv
 • ønsker kostholdsveiledning
 • røyker eller snuser
 • har problemer med alkohol

Vilkår

Du trenger ikke være syk eller ha en diagnose for å få et tilbud ved frisklivssentralen.


Du trenger ikke å ha henvisning for å delta på frisklivstilbudet. Du kan ta kontakt direkte med oss på e-post eller tlf.

Har du en sykdom er det fint for oss å vite litt mer om helseopplysningene dine, så da må du gjerne få med deg en uttalelse fra legen, og medisinliste.

Veiledning

Du kan få en frisklivsresept hos fastlegen din, av annet helsepersonell eller hos NAV.

Du kan også selv kontakte frisklivssentralen.

Ønsker du å fortsette tilbudet etter at tre-måneders perioden er over, kan frisklivsveilederen fornye resepten i samråd med deg.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Frisklivssentralen i Drangedal Kommune

   Myrveien 4

   3750 Drangedal

   e-post: frisklivssentralen@drangedal.kommune.no 

   Klage

   Annen informasjon

   Frisklivssentral - temaside på Helsenorge.no

   Frisklivssentral – temaside på Helsedirektoratet.no

   Samarbeidspartnere

   Aktuelle samarbeidspartnere:

   • fastleger
   • spesialisthelsetjenesten
   • NAV
   • ulike interesse- og medlemsorganisasjoner
   • private aktører som f.eks. treningssentre

   Lover

   Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

   Søkeord

   Friskliv, frisklivssentral, frisklivsresept, røyk, røyking, snus, snusing, tobakk, alkohol, fysisk, psykisk, aktivitet, mental, fastlege, spesialisthelsetjenesten, NAV, levevaner, inaktiv, trening, kosthold, kurs, resept, rus, levevaner