Samhandlingsreformen

Beskrivelse

Målet med samhandlingsreformen er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre:

 • Reformen skal bidra til at man forebygger helseplager framfor bare å reparere plager som allerede har oppstått.
 • Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp når de trenger det, nærmest mulig der de bor.
 • Reformen skal bidra til at ulike ledd i helsetjenesten jobber bedre sammen.

Tjenestene skal ha god kvalitet, høy pasientsikkerhet, lav ventetid og være mest mulig tilpasset den enkelte bruker.

Hva betyr samhandlingsreformen for deg?

 • Lettere å få helsehjelp lokalt
 • Bistand til koordinering av behandling og oppfølging
 • Bredere tilbud i kommunen
 • Bedre oppfølging av deg som har kroniske lidelser
 • Flere tilbud for deg som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom, for eksempel å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken
 • Mer fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet

Reformen innføres gradvis med startskudd 1. januar 2012. I første omgang vil samhandlingsreformen gjelde somatiske lidelser, og etter hvert vil den også i større grad omfatte psykiatri og rus.

Målgruppe

Innbyggere i kommunen med behov for helse- og omsorgstjenester.

Vilkår

Samhandlingsreformen er ikke en tjeneste i seg selv, men et samlebegrep for flere tjenester innen helse- og omsorgssektoren i kommunen.

Veiledning

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Annen informasjon

   Samarbeidspartnere

   Helseforetakene


   Kontaktinformasjon:

   Navn: Aud Elin Øygarden

   Tittel: Leder Tjenestekontoret

   E-post: tjenestekontoret@drangedal.kommune.no

   Lover

   Lov om folkehelsearbeid § 4 (Kommunens ansvar for folkehelsearbeid)

   Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-4 (Kommunens plikt til samhandling og samarbeid)

   Søkeord

   Kommune, samhandling, forebygge, behandle, helse, omsorg, pasient, bruker