Psykiske helsetjenester

Beskrivelse

Har du psykiske helseplager som gjør hverdagen strevsom? Har du utfordringer i livet ditt som gjør at du trenger hjelp og støtte? Kommunens psykiske helsetjeneste har ulike tilbud som kan hjelpe deg med å oppnå mestring av hverdagen.

Tilbudene er fleksible og blir tilpasset din situasjon. Du kan få tilbud om:

 • personlig oppfølging og samtaler
 • gruppesamtaler
 • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
 • individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
 • kurs i depresjonsmestring
 • kurs ved aktivitetshus eller ved frisklivssentral
 • sosiale aktiviteter

Når det er naturlig og ønskelig kan også dine pårørende bli involvert.

Målgruppe

Personer som bor hjemme og:

 • fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske helseplager
 • har en langvarig psykisk sykdom/lidelse
 • er i en krisesituasjon som medfører behov for profesjonell hjelp

Pårørende

Vilkår

Du må bo eller oppholde deg i kommunen. Det er ditt behov som er avgjørende for om du vil kunne motta tjenesten.

Veiledning

Du kan selv ta kontakt med kommunens psykiske helsetjeneste. Henvisning fra fastlegen er ikke nødvendig. Har du behov for akutt psykisk helsehjelp, kontakter du legevakten. Pårørende kan ta kontakt på dine vegne.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

   Annen informasjon

   Psykisk helse (helsenorge.no)

   Her får du hjelp (Rådet for psykisk helse)

   Samarbeidspartnere

   • Fastlege
   • Legevakt
   • Distriktspsykiatrisk senter (DPS)
   • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

   Lover

   Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

   Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

   Psykisk helsevernloven kap. 3 (Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern)

   Psykisk helsevernloven kap. 4 (Gjennomføring av psykisk helsevern)

   Psykisk helsevernforskriften

   Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)


   Kontaktinformasjon

   Navn: Mari Ellen Vøllestad

   Tittel: Fagansvarlig rus og psykiatri avdelingen

   E-post: mari-ellen.vollestad@drangedal.kommune.no

   Navn: Aud Elin Øygarden

   Tittel: Leder Tjenestekontoret

   E-post: tjenestekontoret@drangedal.kommune.no 

   Søkeord

   Psykisk, problemer, helsevern, depresjon, deprimert, deppa, depressiv, lidelse, selvmord, selvmordstanker, suicidal, suisidal, selvskading, spiseforstyrrelse, bulimi, anoreksi, angst, panikkangst, tvangstanker, sorg, sorgreaksjon, krisesituasjon, livskrise, samlivsproblemer, samlivsbrudd, skilsmisse, nedstemt, nedfor, trist, isolasjon, isolert, ensom, ensomhet, mobbing, utestenging, bipolar, schizofren, fobi