Tekniske hjelpemidler ved redusert funksjonsevne – utlån

Beskrivelse

Har du redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller alder, kan du låne hjelpemidler av kommunen for en avgrenset periode. Målet med lånet er at du skal få en enklere hverdag.

Kommunen har et godt utvalg av hjelpemidler til utlån, som for eksempel:

 • hjelpemidler som letter forflytning (rullestol, rullator, trappeheis osv.)
 • hjelpemidler for personlig hygiene (toalettforhøyer, toalettstol, dusjkrakk osv.)
 • hørsels- og synshjelpemidler
 • kognitive hjelpemidler (alarmer, planleggere osv.)
 • husholdningshjelpemidler (ergonomiske kjøkkenredskaper, tidsur, vekt med tale osv.)
 • hjelpemidler til behandling og opptrening

Lånetiden er normalt tre måneder, men kan forlenges om du har behov for det. Trenger du et hjelpemiddel over lengre tid enn to år, hjelper kommunen deg med å søke NAV Hjelpemiddelsentral om varig utlån.

Husk å levere tilbake utstyr som du ikke har behov for lenger.

Målgruppe

Personer som har redusert funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Vilkår

Du må være bosatt eller oppholde deg i kommunen.

Veiledning

Ta kontakt med kommunens helse- og omsorgstjeneste for å låne hjelpemidler. For utlån i en kort periode, behøver du ikke henvisning fra lege. Helse- og omsorgstjenesten kan foreta en funksjonsvurdering for å kunne tilby riktig hjelpemiddel. Er du skoleelev, kan kommunens PP-tjeneste foreta vurderingen.

Kommunen kan hjelpe deg med å søke NAV Hjelpemiddelsentral om varig utlån.

Trenger du hjelpemidler på arbeidsplassen, tar du kontakt med arbeidsgiver eller bedriftshelsetjenesten.

Søknadsskjema

Søknadskjema - NAV (varig utlån)

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Skal du klage på en avgjørelse om korttidsutlån av hjelpemidler, sender du klagen til kommunen. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. Oppgi hva du ønsker endret og begrunn dette. Kommunen vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

   Skal du klage på en avgjørelse om varig utlån, kan du klage til NAV Hjelpemiddelsentral i fylket. Fristen er seks uker fra du mottok svarbrevet. Oppgi hva du ønsker endret og begrunn dette. NAV Hjelpemiddelsentral vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender NAV Hjelpemiddelsentral saken videre til NAV Klageenhet.

   Du vil få beskjed når klagen din er ferdig behandlet.

   Annen informasjon

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Folketrygdloven kap. 10 (Stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet)

   Helse- og omsorgstjenesteloven. kap. 3 (Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester)

   Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 (Hjelpemidler og ergonomiske tiltak)

   Forskrift om hjelpemiddelsentralene

   Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)


   Kontaktinformasjon

   Korttidsutlån:

   Navn: Ole Bjørn Wolden

   Mobil: 472 55 012

   E-post:ole-bjorn.wolden@drangedal.kommune.no

   Søkeord

   Hjelpemidler, hjelpemiddel, NAV, hjelpemiddelsentral, hjelpemiddellager, tilrettelegging, rehabilitering, habilitering, opptrening, funksjonsnedsettelse, funksjonshemming, funksjonshemning, funksjonshemmet, handikap, handikapp, handicap, toalettforhøyer, toalettstol, rullestol, dusjkrakk, rullator, krykker