Økonomisk sosialhjelp

Beskrivelse

Sliter du med økonomien og klarer ikke skaffe nok penger til nødvendige utgifter som mat, husleie og strøm? Når alle andre muligheter for inntekt er vurdert eller prøvd ut, kan økonomisk sosialhjelp fra NAV være en midlertidig løsning for å hjelpe deg ut av problemet.

Målet med økonomisk sosialhjelp er å gi deg en levestandard på et rimelig og nøkternt nivå, samtidig som du raskest mulig skal bli i stand til å klare deg selv.

NAV vil vurdere situasjonen din og kan gi:

 • penger i en begrenset periode
 • støtte i form av varer eller tjenester
 • lån eller garanti for lån, dersom du har økonomi til å betale tilbake på sikt
 • veiledning og oppfølging

Har du forsørgeransvar, vil NAV ta spesielt hensyn til barnas behov. For eksempel kan de ha behov for å delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter.

Målgruppe

Du kan søke økonomisk sosialhjelp hvis du:

 • oppholder deg lovlig i Norge og har fast bopel
 • ikke har penger til nødvendige utgifter som mat, husleie eller strøm
 • ikke klarer å skaffe penger gjennom jobb eller andre inntektskilder

Vilkår

Du må først ha forsøkt alle andre muligheter til å forsørge deg selv. NAV kan spørre om du for eksempel:

 • er registrert som aktiv arbeidssøker i NAV
 • har søkt om bostøtte
 • har benyttet deg av andre trygdeordninger

Er du under 30 år, krever NAV at du deltar i aktiviteter som kan gjøre deg økonomisk selvhjulpen. NAV kan også stille krav til deg som er over 30 år, for eksempel kan du bli satt til passende arbeid i kommunen.

Du har ikke rett på økonomisk sosialhjelp når du oppholder deg i utlandet.

Veiledning

NAV-kontoret i kommunen der du bor kan hjelpe deg med søknaden. Du kan også be en annen hjelpe deg hvis du har behov for det, men vedkommende må ha fullmakt fra deg for å sende inn søknad på dine vegne.

Sammen med søknaden må du blant annet legge ved kopi av:

 • Gyldig legitimasjon
 • Dokumentasjon på boforhold
 • Fakturaer som viser utgifter til for eksempel husleie, boliglån og strøm
 • Lønnslipp og dokumentasjon på annen inntekt/formue
 • Kontoutskrift(er)
 • Siste skattemelding (selvangivelse) og skatteoppgjør (kan hentes fra Skatteetatens nettsider)
 • Dokumentasjon på oppholdstillatelse

Har du fått sosialhjelp tidligere, kan du som regel benytte en forenklet søknad.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Er du misfornøyd med den avgjørelsen NAV har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avgjørelsen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. NAV-kontoret kan gi veiledning ved behov.

   Send klagen direkte til NAV-kontoret i kommunen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender NAV klagen din videre til Fylkesmannen.

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Annen informasjon

   Lover

   Lov om sosiale tjenester i NAV, kap. 4 (Individuelle tjenester)

   Søkeord

   sosialhjelp, sosialen, gjeldsrådgivning, sosialstønad, økonomisk støtte, økonomisk hjelp, bidrag, økonomi, ytelse, stønad, lån, lånegaranti, livsopphold, gjeld, bistand, penger, pengehjelp, kontanter, pengeproblemer, gjeldsslave, gjeldsoffer, gjeldssanering, betalingsevne, betalingsproblemer, betalingsanmerkning, inkasso, kredittverdig, kreditor, konkurs