Renovasjon

Beskrivelse

Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS (IATA IKS) er et interkommunalt selskap eid av kommunene Drangedal, Nome , Nissedal og Åmli.

IATA IKS har som formål å sikre en miljøriktig og økonomisk forsvarlig oppsamling, innsamling, transport og sluttbehandling av avfall. Skal bidra til å redusere mengder avfall og legge til rette for gjenvinning gjennom kildesortering.

For mer informasjon se IATA IKS sin hjemmeside, iata.no

Betalingssatser

Målgruppe

Private husholdninger

Vilkår

Veiledning

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Annen informasjon

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Forurensningsloven § 30 (Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v. )

   Forurensningsloven § 34 (Avfallsgebyr)

   Avfallsforskriften kap. 15 (Fastsettelse av avfallsgebyr for håndtering av husholdningsavfall)


   Kontaktinformasjon

   IATA IKS

   Tlf: 35 04 83 50

   E-post: iata@iata.no

    

    

   Søkeord

   renovasjon, avfallsbeholder, avfallsplan, gjenvinning, kildesortering, miljøsanering, resirkulering, retursystem, søppeltømming spesialavfall, søppel