Bolighygiene - veiledning om inneklima

Beskrivelse

Mistenker du dårlig inneklima i boligen din? Ser du tegn til fuktskader eller muggsopp? Har du eller andre i husstanden symptomer som kan skyldes innemiljøet? Da kan du kontakte kommunen som kan gi deg råd og veiledning om inneklima og bolighygiene og eventuelt foreta en inneklimamåling.

Et godt inneklima er viktig for helsen din. Har boligen din fuktskader eller muggsopp, kan det øke risikoen for utvikling og forverring av sykdommer som allergier og luftveislidelser.

En inneklimamåling i boligen kartlegger blant annet:

 • CO²-innhold
 • temperatur
 • forekomst av fuktskader
 • forekomst av muggsopp
 • støv- og radoninnhold

Kommunen kan føre tilsyn i utleieboliger der inneklimaproblemet skyldes forhold som leietakerne ikke kan utbedre selv. Utleieren har ansvaret for at utleieboliger er i tilfredsstillende stand. Leietaker bør derfor først kontakte utleier dersom det er dårlig inneklima i utleieboligen.

Målgruppe

Alle som eier eller leier bolig i kommunen.

Vilkår

Veiledning

Ta kontakt med kommunens avdeling for miljørettet helsevern og beskriv problemet. Mener du å ha blitt syk av inneklimaet, bør du få en uttalelse fra fastlegen din. Kommunen vurderer om en inneklimamåling skal gjennomføres og vil i så fall avtale et tidspunkt med deg.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til avdeling for miljørettet helsevern. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

   Annen informasjon

   Gode råd for godt inneklima i boligen (helsenorge.no)

   Tema: Inneklima (Folkehelseinstituttet)

   Inneklima (Norges astma- og allergiforbund)


   Kontaktinformasjon:

   Miljørettet Helsevern Grenland Tlf: 35 54 70 00

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

   Folkehelseloven kap. 3 (Miljørettet helsevern)

   Søkeord

   innemiljø, inneklima, inneluft, boligklima, hygiene, renhold, helsevern, helserisiko, helseplager, luftkvalitet, midd, mugg, muggsopp, sopp, støv, svevestøv, svevepartikler, bakterier, fukt, fuktskade, råte, råteskade, radon, asbest, trekk, lufttemperatur, luftfuktighet, røyking, røyk, tobakk, tobakksrøyk, sigarettrøyk, sot, sotpartikler, os, peis, peisos