Tidligere skolestart (fremskutt)

Beskrivelse

Mener du at barnet ditt bør begynne på skolen allerede det året det fyller fem, kan du søke skolen om dette. Skolen sender søknaden videre til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som vil vurdere hvor langt barnet har kommet i sin utvikling. Dersom PPT konkluderer med at barnet er klar for skolen, beslutter rektor tidligere skolestart.

Om barnet går i barnehage, bør du rådføre deg med barnehagen før du søker. Barnehagen vil sammen med deg vurdere barnets utviklingsnivå og hjelpe deg å skrive søknaden. Barnehagen kan også ta direkte kontakt med PPT.

Målgruppe

Førskolebarn som er tidlig utviklet intellektuelt, motorisk og sosialt.

Vilkår

Barnet må fylle fem år innen 1. april i året du søker skolestart for.

Det er rektor ved skolen som bestemmer om barnet skal få starte tidligere. Før rektor bestemmer dette, må PPT ha vurdert barnet til å være på minst samme utviklingsnivå som gjennomsnittet av barn født året før.

Veiledning

Du kan søke alene eller sammen med barnehagen. Skriv hvorfor du mener barnet bør starte på skolen ett år tidligere og legg ved aktuell dokumentasjon. Send søknaden til den skolen barnet skal begynne på. Skolen sender søknaden videre til PPT som vil ta kontakt med deg for en samtale og for observasjon og testing av barnet. Går barnet i barnehage, vil denne også bli involvert.

Søknadsskjema

Søknadfrist: <p>Opplæringsloven setter ingen tidsfrist for å søke om tidligere skolestart, men kommunen kan ha satt en frist for å sikre tilstrekkelig tid til vurdering og saksbehandling. </p>

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Er du misfornøyd med den avgjørelsen skolen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok skolens avgjørelse. Du må begrunne klagen din. Skolen kan gi veiledning ved behov.

   Send klagen til rektor ved skolen som vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender skolen klagen din videre til Fylkesmannen.

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Annen informasjon

   Samarbeidspartnere

   Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

   Barnehagen

   Lover

   Opplæringsloven § 2-1 (Rett og plikt til grunnskoleopplæring)


   Kontaktinformasjon:

   Navn: Leif Bjørn Kilane.

   Tittel: Rektor ved Tørdal skule.

   E-post: leif-bjorn.kilane@drangedal.kommune.no

    

   Navn: Cathrine Findal.

   Tittel: Rektor ved Kroken skole.

   E-post: Cathrine.Findal@drangedal.kommune.no

    

   Navn: Stein Hugstmyr

   Tittel: Rektor ved Drangedal 10-årige skole.

   E-post: stein.hugstmyr@drangedal.kommune.no

   Søkeord

   skolestart, fremskyndet skolestart, pedagogisk-psykologisk tjeneste, pp-tjeneste, ppt, skolemoden