Karakterer - klage

Beskrivelse

Er du uenig eller misfornøyd med karakterer som skal stå på vitnemålet ditt, kan du klage.

Du kan klage på:

 • standpunktkarakterer, inkludert karakter i orden og oppførsel
 • eksamenskarakterer
 • karakterer til fag- og svenneprøver og kompetanseprøve
 • realkompetansevurdering
 • avgjørelse om å ikke gi standpunktkarakter

Målgruppe

 • Elever, lærlinger, privatister og praksiskandidater (eller person du har gitt skriftlig fullmakt til)
 • Foreldre til elever, lærlinger eller privatister under 18 år har selvstendig klagerett

Vilkår

Er du under 15 år, må du ha skriftlig samtykke fra foreldrene dine for å klage.

Veiledning

Fristene for å klage er:

 • Ti dager fra du mottok standpunkt- og eksamenskarakterer
 • Tre uker fra du mottok vurdering av den praktiske delen av fag-/svenneprøven og realkompetansevurdering

Innenfor klagefristen kan du kreve begrunnelse for karakter til muntlig eksamen, praktisk eksamen, standpunktkarakter og karakter i orden og oppførsel. Ved skriftlig eksamen kan du be om å få kopi av eksamensbesvarelsen din, men ikke kreve begrunnelse for karakteren.

Klagen må være skriftlig og underskrevet av deg som klager eller den du har gitt fullmakt til. Oppgi hva du klager på og gi helst en begrunnelse. Klager du på en skriftlig eksamenskarakter er det ikke nødvendig med begrunnelse.

Send klagen til skolen der du er elev. Er du privatist, sender du klagen til den skolen der du tok eksamen. Klage på fag- eller svenneprøve sender du til yrkesopplæringsnemnda i fylket.

nettsidene til Barneombudet finner du brevmaler du kan bruke når du vil klage på karakterer.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Annen informasjon

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Forskrift til opplæringsloven kap. 5 (Klage på vurdering)


   Kontaktinformasjon:

   Navn: Stein Hugstmyr

   Tittel: Rektor ved Drangedal 10-årige skole.

   mailto:stein.hugstmyr@drangedal.kommune.no

   Søkeord

   Karakterer, evaluering, eksamenskarakter, standpunktkarakter, vitnemål, avgangsprøve, fagprøve, kompetanseprøve, eksamen, klage, realkompetanse, svenneprøve, orden, adferd, oppførsel