Melding til barneverntjenesten (bekymringsmelding)

Beskrivelse

Er du bekymret for et barn eller en ungdom? Er du i tvil om barnet eller ungdommen får god nok omsorg? Da bør du melde fra til barneverntjenesten. Din bekymringsmelding kan være viktig og bidra til en bedre situasjon for barnet eller ungdommen.

Du trenger ikke ha bevis eller være sikker på at noe er galt før du melder fra, men informasjonen må være mer enn et rykte. Det er barneverntjenestens oppgave å undersøke saken nærmere.

Som privatperson har du et moralsk ansvar for å melde fra ved bekymring for et barn. Du kan velge å melde fra med fullt navn eller å være anonym.

Som ansatt i offentlig sektor (skole, barnehage, helsestasjon osv.) har du plikt til å melde fra hvis du er bekymret for et barn. Du kan ikke være anonym.

Barn og unge kan også selv ta kontakt med barneverntjenesten om egen situasjon.

Trenger du råd om du skal melde fra eller ikke, kan du ringe barneverntjenesten i kommunen og diskutere saken anonymt.

Målgruppe

 • Privatpersoner som kjenner til barnet det gjelder
 • Ansatte i offentlig sektor som er i kontakt med barnet det gjelder
 • Barnet eller ungdommen selv

Vilkår

Veiledning

En melding til barneverntjenesten kan være skriftlig, gis over telefon eller ved personlig oppmøte. Meldingen kan være anonym.

Dersom du oppgir navnet ditt, men ber om at dette ikke gjøres kjent for foreldrene, vil anonymiteten kunne bli opphevet dersom barneverntjenesten fører sak om omsorgsovertakelse, og saken må i retten.

Søknadsskjema

Bekymringsmelding – Maler fra Barnevernvakten.no

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   116 111 – Alarmtelefonen for barn og unge (15:00 – 08:00 og helger/helligdager når kommunens barneverntjeneste er stengt)

   Klage

   Du kan ikke klage på barneverntjenestens vurdering av hvordan meldingen skal håndteres.

   Annen informasjon

   Melde fra til barnevernet (informasjon fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

   Privatperson og bekymret for et barn? (Barnevernet.no)

   Offentlig ansatt og bekymret for et barn? (Barnevernet.no)

   Barnevernvakten.no (Barneverntjenestens akuttberedskap)

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Barnevernloven § 4-2 (Meldinger til barneverntjenesten)

   Barnevernloven § 4-3 (Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser)

   Barnevernloven § 6-4 (Innhenting av opplysninger)

   Barnevernloven § 6-7 (Taushetsplikt)


   Kontaktinformasjon

   Navn: Sølvi Røksland

   Tittel: Barnevernleder - Vestmar barnevernstjeneste.

   E-post: solvi.roksland@kragero.kommune.no

   Søkeord

   bekymringsmelding, barnevern, familievern, barne- og familievern, omsorgssvikt, hjelpetiltak, familievold, ungdomsproblemer, rusproblemer, rusmisbruk, alkoholproblemer, alkoholmisbruk, overgrep, incest, misbruk, juling, avstraffelse, trakassering, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, omskjæring, feilernæring, underernæring