Vei

Innhold

 

Veidrift

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Det kan for eksempel være hull i veien eller behov for brøyting eller strøing. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for riksveiene. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Veidrifta kan omfatte lapping av hull, feiing, fjerning av søppel, kantklipp, brøyting og strøing.

Omfanget av disse oppgavene vurderes ut fra behov og kommunens økonomi.

For feil eller mangler på gatelys kan du melde fra til Drangedal everk

 

 

Graving

Trykk på linken under for å lese mer om gravetillatelser og varsling om arbeid på kommunal vei eller grunn.

Gravetillatelse og varsling

 

Ved graving, ta kontakt med gravemeldingstjenesten i Geomatikk

Telefon: 09146

Nettside: www.gravemelding.no 

Gravemelding med påvisning av eventuelle ledninger og kabler blir ikke behandlet før sanitæranmeldelse er godkjent.

 

Søknadsskjema

Utfylt søknadsskjema skal sendes til Drangedal kommune per epost på postmottak@drangedal.kommune.no eller i brevform til Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal.

PDF-format:

Gravesøknad

Søknad om arbeidsvarsling

Arbeidsvarsling risikovurdering

Logg Arbeidsvarsling

 

Word/Excel-format:

Gravesøknad

Søknad om arbeidsvarsling

Arbeidsvarsling risikovurdering

Logg arbeidsvarsling

 

 

Trafikksikkerhet

Les mer om trafikksikkerhert og Drangedal som trafikksikker kommune ved å trykke på linken under.

Trafikksikkerhet

 

 

Skilt og reklame langs kommunal vei

Les mer om reglene knyttet til skilt og reklame langs kommunal vei ved å trykke på linken under.

Skilt og reklame langs kommunal vei

 


Publisert: 03.08.2020 11:01
Sist endret: 03.08.2020 11:09