Tømmerinnkjøp

Innhold

Tømmerinnkjøp Drangedal kommune, fjernvarme 2017

For kalenderåret 2017 foretar Drangedal kommune, innkjøp av inntil 1 000m3 rundvirke til flising. Drangedal kommune forbeholder seg retten til å avkorte innkjøpet og/eller begrense innkjøp fra hver enkelt selger. All levering av virke til Drangedal kommune, forhåndsavtales med Thor Wraa.

PEFC skogstandard

Alt virke forutsettes avvirket i henhold til Norsk PEFC Skogstandard eller tilsvarende. Selger plikter å foreta og på forlangende dokumentere gjennomført risikovurdering. Det foretas trekk til skogfond og FoU- avgift i oppgjøret mot leverandør. Drangedal kommune, avtaler og organiserer all transport. Levert virke FMB-måles på bil av transportør. Selger fakturere levert virke på grunnlag av avtalt gjeldende pris og FMB-skjema fra transportør.

Innkjøpsområde

Innkjøpsområde primært inntil 40 km transportavstand fra Stemmenveien, utover dette etter egen avtale.

Pris

Gjeldende pris for virke innmålt til og med 31.12.2017 er 150kr/m3 innenfor 40 km transportavstand fra Stemmenveien, utover dette etter egen avtale.

Treslag, lengdekrav og dimensjonkrav

Treslag: alle treslag i blanding
Lengdekrav: 3 – 6 meter i fallende lengder
Dimensjonskrav: 5 – 75 cm

Forøvrig gjelder kvalitetsklassifiseringskrav som til sekunda massevirke, se målereglement massevirke.

Levering

Virket leveres ved godkjent bilveg eller andre leveringssteder etter avtale.

Forøvrig gjelder «Generelle kontrakts- og leveringsbestemmelser for sagtømmer og massevirke av bartre og løvtre. August 1998» med unntak av punkt 3 – 4 og punkt 13-14. Se generelle kontraktsbetingelser. 


Publisert: 15.02.2017 12:00
Sist endret: 15.02.2017 12:06