Naturskadeordningen

Innhold

Naturskadeordningen

Fra 1. januar 2017 kom det en ny ordning for naturskader. 

Frem til nå har skadelidte henvendt seg til lensmannen for å få bistand til å søke om naturskadeerstatning. Fra 1.1.2017 skal skadelidte selv søke via et elektronisk søknadsskjema på nett, direkte til Landbruksdirektoratet. Dette vil gi en mer effektiv prosess, større grad av likebehandling og gi den skadelidte et større eierskap til hele søknadsprosessen. 

Hvem kan søke om naturskadeerstatning?

  • Statens naturskadeordning kan dekke skader det ikke er mulig å forsikre gjennom en privat forsikringsordning. 
  • Private eiere, tomtefestere, veilag og organisasjoner kan få naturskadeerstatning
  • Søknadsfristen er tre måneder etter at skaden skjedde
  • Gå inn på www.naturskadeordningen.no, sjekk om din skade kan dekkes og søk om erstatning på elektronisk skjema. Merk deg at du selv må dokumentere skaden din med gode beskrivelser, bilder/video og kart. I saker hvor det koster mer enn 50.000 kr å reparere skaden må du legge ved et eller to anbud.

Hvordan søke naturskadeerstatning?

Gå inn på www.naturskadeordningen.no 
Her finner du elektronisk søknadsskjema for ordningen. Bruk MinID/BankID for pålogging via Altinn for å komme til skjema. 

Mer informasjon om ordningen finner du hos Fylkesmannen i Telemark

Folder Naturskadeordningen


Publisert: 15.02.2017 12:27
Sist endret: 15.02.2017 12:37