Fiskeforvaltning

Innhold

Gytetidsfredning av storørret

Av hensyn til storørreten er fisket i Solbergelva og Storelva/Tørneselva fredet i tidsrommet 15. september - 30 november. 

Dette er viktige gytebestander for storørret og fredningen bidrar til å sikre en livskraftig bestand av storørret. Vær vennlig å respekter gytetidsfredningen. 

Bestemmelsene om gytetidsfredningen er nedfelt i en egen fiskeforskrift fastsatt av Fylkesmannen i Telemark. 

Forskriften finner du her

Laks og innlandsfiskeloven

Muligheter for kjøp av fiskekort

Drangedal har mange muligheter for fiske. Det er muligheter for å kjøpe fiskekort til en del områder via netttjenesten Inatur. 


Publisert: 07.03.2016 10:52
Sist endret: 07.03.2016 10:53