Kystlotteriet

Innhold

 

 

Kystlotteriet

Drangedal kommune deltar også i år i Kystlotteriet og har i den forbindelse inngått et samarbeid med Indre Agder og Telemark Avfallsselskap (IATA). Det innebærer at du som innbygger eller besøkende, kan plukke «eierløst» søppel som kan leveres gratis. Samtidig blir du med i trekningen om verdifulle premier både lokalt og nasjonalt!

Målet med Kystlotteriet er å motivere til rydding av marin forsøpling i strender, elver og bekker, og få økt fokus på marin forsøpling. Gjennom Kystlotteriet gjør folk en innsats for miljøet som minner litt om en skattejakt.

 

Absolutt alle kan bidra!

Enkeltpersoner, familier, skoleklasser, foreninger og alle andre større eller mindre grupper kan delta.
Jo flere, jo bedre!

Husk at mindreårige skal ledsages av voksne av sikkerhetsmessige årsaker.

 

Kystlotteriet i praksis

Hent sekk – plukk søppel – lever til retur

Hent sekk

Alle som ønsker å delta må hente Kystlotteriets egne søppelsekker og lodd på angitte utleveringspunkter.

I Drangedal kan du hente her:

 - Drangedal kommunes servicekontor (kommunehuset), åpent fra: 09:00-14:30

- Coop Marked på Neslandsvatn

 

Plukk søppel

Fyll sekken med eierløst søppel og fest på loddet. Loddet består av to deler, en del skal følge sekken slik at man er med i trekningen av de ulike premiene. Kvitteringsdelen av loddet oppbevares av deltakeren. Skulle man miste denne delen av loddet er man fremdeles med i trekningen, viktigst er at loddet er godt festet til sekken når du leverer den inn!

Rundt midten av sekkene er det markert en stiplet linje beregnet på unge deltakere. Men det er lov å levere inn en sekk som ikke er helt full også av voksne – alle bidrag mottas med takk!

På de nye sekkene er det en QR kode som du skanner og legger inn opplysningene som etterspørres. Ved å registrere deg elektronisk er du med på både den nasjonale og lokale trekningen.

 

 

Lever til retur

Foreløpig må du levere søppelsekken på Stemmen gjenvinningsstasjon, Gudbrandsveien 22, 3750 Drangedal. IATA tar imot Kystlotteriets søppelsekker GRATIS.

 

Lokale premier

Vi håper også i år å få til lokale premier og jobber med å få dette på plass.

Kommunen tar gjerne imot bidrag til premier fra handelsstanden eller andre. Gi oss beskjed om din virksomhet vil bidra med premie.

 

Nasjonale premier

Ved å delta har du også mulighet til å vinne nasjonale premier i den perioden Kystlotteriet er aktivt, samt en hoved trekning i desember.

 

Mer informasjon om ordningen

Les mer på ww.kystlotteriet.no

 

 

 

 


Publisert: 25.06.2020 09:06
Sist endret: 25.06.2020 09:17