Informasjon om bålfyring

Innhold

Hva er generelt bålforbud?

Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog-og lyngbrann. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en større brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken og det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. 

Du kan grille i den egen hage, selv om det er generelt bålforbud. Hager regnes som innmark og omfattes ikke av forbudet.

Hva er totalt bålforbud?

Hvis skogbrannfaren er høy kan det lokale brannvesen legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. I praksis betyr et slikt totalforbud at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, annen utmark eller på stranden. Du kan heller ikke bruke bålplasser når det er totalforbud. Grilling i egen hage er som regel tillatt, så lenge du passer godt på.

Er det lov med bål på sankthans?

Brannvesenet i den enkelte kommune kan gi dispensasjonfra bålforbudet hvis du søker om dette. Mange kommuner gir for eksempel tillatelse til å brenne sankthansbål i nærheten av sjø eller vann. Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål.

Tips til trygg bålbrenning

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket

Skogbrannplakat

Du kan laste ned og skrive ut skogbrannplakat her eller du kan kontakte Drangedal kommune ved landbruksavdelingen om du ønsker en skogbrannplakat å henge opp. 

Skogbrannvarsel

På skogbrannindeksen til yr.no kan du se om det er fare for skogbrann der du bor. 


Publisert: 04.04.2017 08:47
Sist endret: 04.04.2017 09:40