Søknadsskjema

Innhold

Kommunale elektroniske søknadsskjemaer

Skjemaoversikt - sortert alfabetisk 

Link SFO-innmelding/endring - VISMA finner du her.

Link barnehagesøknad -VISMA finner du her

Link til søknad om
redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid -VISMA finner du her.

Link til søknad til kulturskolen finner du her

Dere må gå inn på linken om barnehagesøknad – VISMA igjen for å få  informasjon om tildelt barnehageplass eller ikke, samt å svare digitalt på om dere mottar plassen eller ikke.

Informasjon om elektroniske skjema

Elektroniske skjema kan du fylle ut og sende direkte fra din datamaskin. Du har fire muligheter for å registrere deg:

•MinID - med kode fra SMS eller PIN-kodebrev •BankID - med kodebrikke fra banken din •Buypass - med smartkort og kortleser •Commfides - med USB-pinne

Disse valgene blir synlige når du velger å logge inn.

Du har da muligheter for å mellomlagre skjemaet som du ikke har ferdigstilt og sende inn senere. Du trenger ellers ikke å være innlogget for å sende skjemaet, men du kan ikke lagre det.

 

Søknadsskjemaer i papirformat.

Teknisk og eiendom

Vannmålerskjema

Ferdigmelding vann og avløps arbeid

Sannitærabonnement

Søknad om motorferdsel i utmark

Begjæring om oppdeling i eierseksjoner-reseksjonering

Gravesøknad*

Søknad om arbeidsvarsling*

Arbeidsvarsling risikovurdering*

Logg arbeidsvarsling *

* Skjemane finnes også i redigerbart format her

 

Motorferdesel i utmark

Motorferdsel i utmark

 

Helse og omsorg

Pleie og omsorgstjenester

Kommunal bolig

Ledsagerbevis med legeerklæring

Reglement for TT ordningen VTFK 01.01.21

Søknadsskjema TT ordningen VTFK

Legeerklæring for TT ordningen VTFK

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede med legeerklæring

Kultur

Leie av Idrettshallen - til trening

Leie av Idrettshallen - til arrangement

Aktivitetstilskudd

Forhåndsgodkjenning spillemidler

Skole og barnehage

Søknad om redusert oppholdsbetaling og kjernetid barnehagen

Søknad om redusert oppholdsbetaling SFO

Søknad om tilrettelagt skoleskyss

Skyssgodtgjørelse

Henvisning til PPT

Søknad norskundervisning

Søknad om undervisning - behovsprøvet


Publisert: 18.11.2015 07:40
Sist endret: 18.11.2015 07:41