Skatt og innkrevning

Innhold

Skatt og innkrevning

Fra 1.november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Mer informasjon vil bli lagt ut på www.skatteetaten.no

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Har du spørsmål om selvangivelse, ligning og skattekort/forskuddsskatt må du ta kontakt  med Skattekontoret tlf: 800 80 000 eller www.skatteetaten.no 

 

Du kan også finne mer informasjon her

Arbeidsgiveravgift

Forskuddsskatt (næringsliv)

Forskuddstrekk (ansatt)

Restskatt for personlige skatteytere (ansatt)

Restskatt for upersonlige skatteytere (næringsliv)

Skatteattest


Publisert: 14.03.2016 14:31
Sist endret: 14.03.2016 14:52