Leie av menighetshuset

Bestilling av Menighetshuset gjøres hos servicekontoret Drangedal kommune. Telefon 35 99 70 00 eller e-post servicekontoret@drangedal.kommune.no
Nøkler til menighetshuset utlevers og tilbakeleveres på Servicekontoret. 

Her finner du skjema for bestilling av Drangedal Menighetshus

Regler for leie av Menighetshuset

           BRUK HÅNDSPRIT! Finnes ved hovedinnganger i begge etasjer

 • Når kjøkkenet brukes må bruksanvisningen for oppvaskmaskinen følges. Kjøkkenet skal være ryddet og rengjort etter bruk
 • Bordene i matsalen og peisestue vaskes med de BLÅ klutene
 • Bord og stoler i matsalen plasseres i hestesko etter bruk (se bilde på vegg)
  Dersom bord og stoler fra lagringsplassen i gangen er benyttet, settes de tilbake på plass. Stoler skal IKKE plasseres langs veggene i matsalen.
 • Skitne duker og håndklær legges samlet på kjøkkenet.
 • Dersom varneovner har vært benyttet skal de slås av, bortsett fra på toalettene
 • Dersom varmepumpe har vært benyttet skal denne stå på.
 • Sjekk at vinduer er lukket og ytterdører låst etter deg
 • Bruk av rusmidler og alkohol er ikke tillatt på Menighetshuset
 • Det finnes prosjektor og storskjerm, lydanlegg og piano i matsal/peisestue som kan benyttes ved leie

 

 • Branninstruks for Menighetshuset må følges
  Maks antall personer ved arrangementer i hovedetasjen er 150
  Maks antall personer ved arrangementer i underetasjen er 130
  Utgangsdører er rømningsveier og må ikke blokkeres

Menighetshuset passer til private arrangementer og selskaper, samt til møter for lag og foreninger.

Regler for leie av Menighetshuset

Utleiepriser, gjeldende fra 1.1.2022                                              

Underetasjen Per dag Per helg (fre - søn)
Matsal og kjøkken    800,-  1.200,-
Peisestue og kjøkken    500,-    750,- 
 Hele underetasjen 1.300,-    1.950,-
     
Hovedetasjen    
Lillesal    400,-    600,-
Storesal    600,-    900,-
Kontor    200,-    300,- 
Hele hovedetasjen 1.200,- 1.800,-
     
Hele huset, begge etasjer 2.500,- 3.000,-

Maks antall personer ved arrangementer

Hovedetasjen 150 stk
Underetasjen 130 stk

  

Menighetshuset

Besøksadresse:

Kjørkeveien 7
3750 Drangedal

Posadresse:

Kjørkeveien 7
3750 Drangedal

Telefon: 35997000

Kontaktperson: Harald Solvang

Telefon: 91663205