Betalingssatser 2023

Innhold

Betalingssatser, gebyrer og avgifter for alle kommunale områder

 

 

Satser for de ulike kommunalområdene finner du her.

 

 

Fakturaer sendt ut av Drangedal kommune til innbyggere

Drangedal kommune går nå over til månedlig fakturering for alle innbyggere fra 1.1.2019. De som har årlig fakturering vil beholde dette.

Drangedal kommune vil fra 1.1.2019 overta fakturering av renovasjonsavgiftene som tidligere har blitt sendt fra IATA. Det betyr at du vil få renovasjonsavgiften sammen med de kommunale avgiftene, på samme faktura. Det er kun de som har mottatt faktura for renovasjon tidligere, som vil få faktura på renvovasjon fra kommunen. 

Drangedal kommune går over til digital fakturering. Det vil si at du som har Digipost eller mottar fakturaer på Vipps, vil få dine fremtidige fakturaer dit. De som mottar faktura som eFaktura eller Avtalegiro vil få dette på vanlig måte. Det eneste du vil merke, er at vi ikke sender ut fakturakopi per post. Husk at du må sjekke beløpsgrensen på avtalegiroen/eFakturaen fra kommunen. siden du nå også får renovasjonsgebyret sammen med de kommunale avgiftene. Vi anbefaler at du gjør dette når du mottar den første fakturaen fra oss.

Mer informasjon finner du her.

Informasjon vedrørende feil med eFaktura og Vipps

Drangedal kommune har den siste tiden mottatt en del henvendelser om feil med eFaktura og Vipps.

Mer informasjon om hvordan du kan løse det finner du her.  

eFaktura

Drangedal kommune tilbyr sine innbyggere å betale regninger med eFaktura

Benytt tilsendt faktura og opprett eFaktura i nettbanken. Den registreres med en eFaktura-referanse. Denne står på fakturaen. 

Du kan selv endre beløp og forfallsdato før du godkjenner med et klikk. I nettbanken har du full kontroll over betalte og ubetalte regninger – uansett hvor i verden du befinner deg.

Avtalegiro

Drangedal kommune tilbyr også AvtaleGiro

Du kan kombinere eFaktura og AvtaleGiro for betaling av regninger. Regningen betales automatisk på forfallsdato og fakturadetaljene sendes til nettbanken din som eFaktura. 

EHF

EHF (elektronisk Handels Format) blir sendt automatisk til bedrifter og foreningre som er registrert i ELMA - registeret. EHF faktura

Vi sjekker registeret automatisk mot organisasjonsnummeret.

Vipps

Er du registrert som fakturamottaker i Vipps, Vipps vil du få tilsendt fakturaer hit dersom du ikke har avtalegiro eller efaktura avtale med kommunen.

Digipost

Drangedal kommune benytter DigipostDigipostfor fakturautsendelse til de som ikke har avtalegiro, eFaktura, vipps eller EHF. Vi benytter også Digipost til innfordringer (inkassovarsler osv).

Hva må du gjøre?

Vi anbefaler at du setter opp varsling for de forskjellige betalingsmetodene.

Dersom du ikke har noen av de ovenstående betalingsavtalene, eller er reservert mot elektronisk kommunikasjon, vil du få tilsendt fakturaene som ordinære brev. Postgangen varierer fra fire til ti dager.

Har du spørsmål om fakturaene, ta kontakt med Servicekontoret på 3599 7000 og oppgi hva du har spørsmål om, slik at du settes til riktig person.

Faktura og forfall

Kommunale eiendomsavgifter og renovasjon

Drangedal kommune går nå over til månedlig fakturering for alle innbyggere fra 1.1.2019. De som har årlig fakturering vil beholde dette.

Forfall på månedlig faktura er 20. hver måned.

Barnehage

Faktureres hver måned unntatt juli. Forfall 20. i måneden etter.

SFO

Faktureres hver måned unntatt juli, halv faktura i juni og august. Forfall 20. i måneden etter.

Kulturskolen

Faktureres to ganger i året, vårsemester og høstsemester, med forfall 20.april og 20. november.

Faste helse og omsorgstjenester

Faktureres hver måned, med forfall 20. i hver måned. 

Innfordringer

Mottatt inkassokrav?

For å få oversikt over utestående krav eller finne betalingsinformasjon kan du logge inn på Eikportalen med Bankid.

Eikportal.no


Publisert: 12.11.2015 10:21
Sist endret: 12.11.2015 14:45