Skoleferieordning

Innhold

Skoleferieordningen er en egen ordning basert på åpningstider i skoleferien. Denne ordningen er frivillig og gjelder elever fra 1.- 4. årstrinn og for elever med særskilte behov fra 5. – 7. klasse. Drangedal kommune har et tilbud for hele kommunen lokalisert på Drangedal 10-årige skole. Dette er en ordning det søkes spesifikt på hvert semester. Søknadsfrist for høstsemester er 1. juni, og søknadsfrist for vårsemester er 1. desember. Det må betales for minimum 5 dager i semesteret.

Aktuelle dager/perioder det kan søkes på er:

  1. Fra 1. august og fram til første skoledag.
  2. Høstferien
  3. Vinterferien
  4. Fra første feriedag etter skoleslutt t.o.m. 30.juni.
  5. Planleggingsdager fordelt over hele skoleåret.

 

 


Publisert: 04.03.2016 11:17
Sist endret: 04.03.2016 11:17