Skolene i Drangedal

Innhold

Drangedal 10-årige skole

Drangedal 10-årige skole er den eneste ungdomsskolen i Drangedal og har opplæringsansvaret for alle ungdommer mellom 13 og 16 år i kommunen. Skolen har inneværende skoleår elever fordelt på seks klasser på ungdomstrinnet og ti klasser på barnetrinnet. Skolen har nye lokaler fra 2013 og fremstår som et moderne skolebygg med tilgang til bruk av kulturstue og idrettshall. Drangedal 10-årige skole har ansvar for opplæringen av alle grunnskoleelever i kommunen med flyktningebakgrunn og har derfor elever fra mange nasjonaliteter.

Rektor: Stein Heldal Hugstmyr

Assisterende rektor/SFO: Nina Moland

 

Kontaktinformasjon

Drangedal 10-årige skole

Kroken Skole

Kroken skole er en 1 – 7 skole med ca. 80 elever fordelt på fem grupper. Skolen ligger fint til med utsikt til Neslandsvatn. Vi har flotte uteområder og ballbinge. Skolens visjon er utvikling gjennom læring, trivsel, respekt og aktivitet.

Rektor Kroken skole: Cathrine Findal

Kontaktinformasjon

Info SFO Kroken skole

 

 

Tørdal skule

Tørdal skule er ein 1-7 skule med ca 29 elevar fordelt på 3 klasser. Skulen ligger lokalisert på Bø i Tørdal, rett ved naturskjønne uteområder.

Skulen har i likhet med dei andre skulane i kommunen følgjande overordna mål, som skal prege skulane i perioden 2021-2024:

1.  Trygge og gode skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

2. Økt læringsutbytte for alle elever.

 

Rektor Tørdal skule: Leif Bjørn Kilane

Kontaktinformasjon

Tørdal skule

SFO Tørdal Skule

Halvårsplan for SFO finner du her

Psykososialt miljø

Prosedyrer og rutiner angående opplæringslova Kap 9A

Du har rett til å ha det bra!

 

Visma flyt skole

Visma flyt skole er skolene i Drangedal sitt nye administrative system. Både elever og foresatte får tilgang til denne platformen.

Link finner du her.

Skoleskyss

Behov for skoleskyss meldes inn ved innskriving ved den enkelte skole. Skyssgrense for innvilgelse av skoleskyss er 2 km for 1. - 4. klasse (lokalt vedtak), og 4 km for 5. - 10. trinn. Hvis skoleveien betraktes som farlig skolevei (jfr. Handlingsplan for trafikksikkerhet), kan skyss innvilges uavhengig av skyssgrensen.

Elevene får utdelt et elektronisk busskort, som lades med nye turer for hver skoleår. Skolens frist for å bestille skoleskyss for kommende skoleår er 1. mai.

For mer info se tjenestekatalogen.

Skolekretser i Drangedal

Kart over skolekretsene i Drangedal finner du her:

Skolepolitisk plattform

 

 

Kontaktperson mobbesaker

 Inger Kolloen Heimdal

 35997046

 Inger.Heimdal@drangedal.kommune.no

 

  Info finner du her

 


Publisert: 11.11.2015 12:06
Sist endret: 11.11.2015 12:07