PPT

Innhold

PP-kontoret i Drangedal

PPT skal bidra til at barn med spesielle behov får den oppfølgingen de trenger og har krav på i skole og barnehage.

Vi tilbyr sakkyndig utredning av behov for spesial undervisning, spesialpedagogisk veiledning og rådgivning til foresatte, elever, voksne, barnehage og grunnskole.

Alle kommuner er pålagt å ha pedagogisk psykologisk tjeneste. Noen har valgt å etablere interkommunale PPT kontorer, men Drangedal har egen PPT. Kontoret er bemannet med spesialpedagoger

PPT jobber systemrettet inn mot skoler og barnehager. Det innebærer at vi samarbeider med skole og barnehage i å utvikle et godt læringsmiljø. Som et ledd i dette er PPT tilstede i skolenes TPO team/ressursteam og FFB, fagforum barnehage.

I tillegg jobber PPT på individnivå, da skal saksbehandler ved PPT blant annet gjøre en sakkyndig vurdering av hvorvidt barn har tilstrekkelig utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, og eventuelt anbefale spesiell tilrettelegging. Slik sakkyndig vurdering skal utarbeides hvis hjem eller skole er usikre på om barnet trenger ekstra hjelp.

Tilpasset opplæring

Skoler og barnehager i Drangedal kommune jobber etter tiltaksmodellen.

Oversikt over hjelpetilbud barn og unge

Hjelpetilbud for barn og unge - oversikt

Hvordan kontakte PPT

Både foreldre, skoler og barnehager kan ta kontakt med PPT ved behov. Barnehager og skoler må imidlertid ha foreldrenes godkjenning før de tar kontakt om navngitte barn.

Vi som jobber i PPT er mye ute på skoler og barnehager, og kan derfor være vanskelige å treffe på telefon. Det går imidlertid an å legge igjen beskjed på mobiltelefon eller ved å ringe servicekontoret.

Henvisningsskjema til PPT finner du under snarveier og søknadsskjema.

Henvisning til PPT for voksne

Her finner du skjema:

Leder

 

Kontaktinformasjon


Publisert: 12.02.2016 11:07
Sist endret: 12.02.2016 11:07