Læringsmiljøprosjektet

Innhold

 

Læringsmiljøprosjektet

Drangedal kommune er deltakere i Læringsmiljøprosjektet. Dette er et 2 -årig prosjekt som er utviklet og ledet av Læringsmiljøsenteret på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Alle kommunens barnehager og skoler er deltakere i prosjektet og mottar veiledning fra Læringsmiljøsenteret. Målet med prosjektet er å sikre alle barn og unge i kommunens skoler og barnehager et trygt i godt læringsmiljø i tråd med lov og regelverk.

Ved å gå inn på filene kan du lese mer om prosjektets innhold, oppbygging, struktur og mål. Du vil også finne informasjon om hvordan prosjektet er strukturert og organisert på lokalt nivå.

Læringsmiljøprosjektet brosjyre

Prosjektplan Læringsmiljøprosjektet

Her kan du lese mer om Læringsmiljøsenteret

 


Publisert: 03.05.2021 10:54
Sist endret: 06.05.2021 10:30