ICDP - foreldrekurs

Innhold

ICDP - foreldrekurs

ICDP er et enkelt, forebyggende og helsefremmende program med hovedmål å skape et godt samspill mellom foresatt og barn. På kurset tar vi tak i det som allerede er bra i samspillet og bygger videre på det. I løpet av kursperioden skal vi gå gjennom tre ulike dialoger som omhandler følelser, meningsskaping og grensesetting.

Foreldre- støttende grupper

Foreldre stlttende grupper er et tilbud til foresatte med barn til 18 år. Hverdagen er travel, krevende og kan etterlate lite tid til refleksjon over samspillet med egne barn. I kveldsmøter på ca 2 timer per gang, kan du møte andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer og reflektere rundt ulike problemstillinger. I gruppene berøres 8 tema for samspill og refleksjon rundt problemstillinger som for eksempel hva slags foreldre ønsker vi å være? Når får vi til det gode samspillet? Hvordan kan vi gjøre med av det som fungerer og utøve positiv grensesetting.

Kurs høsten 2022

Det er satt opp ICDP kurs høsten 2022 med oppstart mandag 17.oktober kl 18 -20. Alle kurskvelder avholdes i kommunestyresalen.
Påmeldingsfrist 12. oktober. For å gjennomføre kurs må minst 6 deltakere/ foreldre ha meldt seg på.

Kontaktinformasjon

Drangedal kommune arrangerer foreldregruppene. Ta kontakt med Brit Elin Kilane på telefon 35 99 70 24 eller mobil 409 05 318. E-post: brit-elin.kilane@drangedal.kommune.no

Helsestasjonen, barnehagene, skolene, flyktningetjenesten og tjenestekontoret kan også kontaktes.

Ytterligere informasjon

Mer informasjon finner du her.


Publisert: 04.01.2019 08:35
Sist endret: 04.01.2019 08:50