Flyktningetjenesten

Flyktningtjenesten i Drangedal kommune organiserer og koordinere bosetting av flyktninger i tråd med kommunalt vedtak.Videre har flyktningetjenesten hovedansvar for å tilby introduksjonsprogram i henhold til introduksjonsloven.

Innhold

Mål

Det overordna målet for flyktningetjenesten i Drangedal kommune, er at de som bosettes skal bli selvhjulpne, integrerte og gode borgere i kommunen.


Introduksjonsordningen

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere, legger føringer for kommunens arbeid med introduksjonsordningen. Deltagelse i ordningen er en rett og plikt for personer i aldersgruppen 18-55 år med behov for grunnleggende kvalifisering, og som fyller vilkårene i introduksjonslovens §2. Introduksjonsprogrammet varer i utgangspunktet i 2 år og har som formål og kvalifisere flyktningene for videre utdanning eller jobb. Introduksjonsprogrammet må innholde norsk og samfunnsfag og tiltak som forbereder til arbeidslivet. Programmet skal være helårlig og på fulltid.
Flyktningetjenesten samarbeider tett med NAV og Voksenopplæringen

Tjenestanalyse

Leder Flyktningetjenesten: Marianne Esborg Mikalsen.

Kontaktinfo  flyktningetjenesten

 

 


Publisert: 19.11.2015 14:18
Sist endret: 19.11.2015 14:19