Politisk organisering

Innhold

Ordfører i Drangedal kommune

Ordfører i Drangedal kommune heter Tor Peder Lohne og han representerer Senterpartiet.

Ved siden av kommunens tjenester er de politiske og demokratiske prosesser kommunens viktigste oppgaver. Det politiske systemet drives med utgangspunkt i de politiske partiene. Ved kommunevalget hvert 4. år velges representanter til kommunestyret og andre politiske utvalg.

Stina Anlaug Sætre, Senterpartiet er varaordfører.


Kommunestyret 2019 - 2023

Kommunestyret medlemmer 2019 - 2023
Senterpartiet  
Tor Peder Lohne e-post: tor-peder.lohne@drangedal.kommune.no 
Stina Anlaug Sætre e-post: stina.saetre@drangedal.kommune.no
Jan Terje Dahle e-post: jtd@drangedal.kommune.no
Thor Olac Schulze Holte e-post: toh@drangedal.kommune.no
Anna Henriette Straume e-post: ahs@drangedal.kommune.no
Oskar Straume e-post: oskar.straume@drangedal.kommune.no
Knut Helge Bråthen e-post: khb@drangedal.kommune.no
Pål Thomas Vøllestad e-post
Uavhengige  
Kari Tisjø e-post: ktt@drangedal.kommune.no
Eivind Vrålstad e-post; ev@drangedal.kommune.no
Arbeiderpartiet  
Trond Jarle Roalstad e-post: trond-jarle.roalstad@drangedal.kommune.no
Synnøve Kveven e-post: synnove-kv@drangedal.kommune.no
Jan Olav Øygarden e-post: jan-olav.oygarden@drangedal.kommune.no
Hilde Heimholt Furunes e-post: hilde.furunes@drangedal.kommune.no
Magnus Straume e-post: magnus.straume@drangedal.kommune.no
Elin Reiersdal e-post: er@drangedal.kommune.no
Fremskrittspartiet  
Dag Arild Brødsjømoen e-post: dag-arild.brodsjomoen@drangedal.kommune.no
Knut Bøen e-post: knut.boen@drangedal.kommune.no
Kristelig Folkeparti  
Aadne Røilid e-post: aadne.roilid@drangedal.kommune.no
Sosialistisk Venstreparti  
Anne Kjendsheim e-post: anne.kjendsheim@drangedal.kommune.no
Høyre  
Øystein Rugtveit e-post: oystein.rugtveit@drangedal.kommune.no

Formannskapet 2019 - 2023

Formannskapet 2019 - 2023
Fellesliste SP/FRP/KRF/H  
Tor Peder Lohne, SP epost: tor-peder.lohne@drangedal.kommune.no 
Stina Anlaug Sætre, SP  epost: stina.saetre@drangedal.kommune.no
Anna Henriette Straume epost: ahs@drangedal.kommune.no
Dag Arild Brødsjømoen, FRP epost: dag-arild.brodsjomoen@drangedal.kommune.no
Aadne Røilid, KRF epost: aadne.roilid@drangedal.kommune.no
   
Fellesliste AP/SV  
Trond Jarle Roalstad, AP epost: trond-jarle.roalstad@drangedal.kommune.no
Synnøve Kveven, AP epost: Synnove-kv@drangedal.kommune.no

 

Utvalg 2019 - 2023

Hovedutvalg for helse og velferd
Leder: Inger Agnete Reppen e-post: iarv@drangedal.kommune.no
Nestleder: Elin Reiersdal e-post: er@drangedal.kommune.no
Jørn Åsulf Vrålstad e-post: jorn-aasulf.vraalstad@drangedal.kommune.no
Knut Helge Bråthen e-post: khb@drangedal.kommune.no
Anbjørg Ellefskås e-post: anbjorg.ellefskaas@drangedal.kommune.no
Gunn Marit Østland Sundset e-post: gunn.ostland@drangedal.kommune.no
Jonas Moen e-post: jonas.moen@drangedal.kommune.no
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur
Leder: Øystein Rugtveit e-post: oystein.rugtveit@drangedal.kommune.no
Nestleder: Thor Olav S Holte e-post: toh@drangedal.kommune.no
Anna Henriette Straume e-post: ahs@drangedal.kommune.no
Knut Bøen e-post: knut.boen@drangedal.kommune.no
Mirjam Pedersen e-post: mirjam.pedersen@drangedal.kommune.no
Hilde Heimholt Furunes e-post: hilde.furunes@drangedal.kommune.no
Magnus Straume e-post: magnus.straume@drangedal.kommune.no

 

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø
Leder: Dag Arild Brødsjømoen e-post: dag-arild.brodsjomoen@drangedal.kommune.no
Nestleder: Jan Terje Dahle e-post: jtd@drangedal.kommune.no
Vibeke Eggum de Lafuente e-post: vedl@drangedal.kommune.no
Kari Anne Voje e-post: kari-anne.voje@drangedal.kommune.no
Jan Olav Øygarden e-post: Jan-olav.oygarden@drangedal.kommune.no
Anne Kjendsheim e-post: anne.kjendsheim@drangedal.kommune.no
Arne Sætre e-post:

  

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp.

Kommunestyret velger selv medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift. Kommunestyret får seg forelagt kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølging.

Kontrollutvalget i Drangedal sin hjemmeside

Direktelink til Drangedal kontrollutvalg møtedokumenter

Kontrollutvalget i Drangedal kommune for perioden 2019-2023
Leder: Tor Langmyr e-post: tor.langmyr@drangedal.kommune.no
Nestleder: Eivind Vrålstad e-post: ev@drangedal.kommune.no
Medlem: Wenche Kåsene

e-post: wenche.kasene@drangedal.kommune.no

Medlem: Trond Inge Haugen

e-post: tih@drangedal.kommune.no

Medlem: Katrine Bastnes

e-post:

Oversikt over råd og utvalg i perioden 2019-2023

Her finner du en oversikt over alle råd og utvalg i perioden 2019-2023


Publisert: 02.11.2015 14:00
Sist endret: 02.11.2015 14:10