Møteplan 2023

Her finner du møteplan for politiske møter i Drangedal kommune første halvår 2023

Innhold

  Januar Februar Mars April Mai Juni
Kommunestyret       2     23       11   15
Formannskapet  24         14          2   6 
Hovedutvalg for helse og velferd      16           25  
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur      16          25  
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø   26     16    23    27    25    22
Mangfold og inkluderingsutvalget      15           24  
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne      14             23  
Eldrerådet      14           23   
Ungdomsrådet      13          22  
Administrasjonsutvalget         14           6
Kontrollutvalget    25       15        24   
DRIV - omstillingsstyret    25        8    26     14

Kommunestyret kl. 18.00 (gruppemøter fra kl. 16.00)***  - Kommunestyresalen
Formannskapet kl. 12.00 - Formannskapssalen
Hovedutvalg for helse og velferd kl. 10.00 - Formannskapssalen
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø kl. 11.00 - Kommunestyresalen
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur kl. 12.00 -  Telebygget
Mangfold og inkluderingsrådet kl. 13.00 - Formannskapssalen
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kl. 09.00 - Formannskapssalen
Eldrerådet kl. 13.00 - Formannskapasalen
Ungdomsrådet kl. 17.00 - Kommunestyresalen
Administrasjonsutvalget kl. 11.00 - Formannskapssalen
Kontrollutvalget kl. 10.00 - Kommunestyresalen

***  I juni (dersom mange saker) og i desember begynner Kommunestyret kl. 12.000 med gruppemøter kl.10.00

Møteplanen er med forbehold om endringer.


Publisert: 10.01.2019 09:08
Sist endret: 10.01.2019 09:53