Møteplan 2022

Her finner du møteplan for politiske møter i Drangedal kommune første halvår 2022

Innhold

  Januar Februar Mars April Mai Juni
Kommunestyret       10  17        12      9
Formannskapet         1 1/29    3/31   28 
Hovedutvalg for helse og velferd       17        19  
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur       17        19  
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø  27     17   17    28     19   16
Mangfold og inkluderingsutvalget       16        18  
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne       15          18  
Eldrerådet       15        18  
Ungdomsrådet       14         18  
Administrasjonsutvalget       29      31  
Kontrollutvalget  26     16      11  

Kommunestyret kl. 18.00 (gruppemøter fra kl. 16.00)***  - Kommunestyresalen
Formannskapet kl. 12.00 - Formannskapssalen
Hovedutvalg for helse og velferd kl. 10.00 - Formannskapssalen
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø kl. 11.00 - Kommunestyresalen
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur kl. 12.00 -  Telebygget
Mangfold og inkluderingsrådet kl. 13.00 - Formannskapssalen
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kl. 09.00 - Formannskapssalen
Eldrerådet kl. 13.00 - Formannskapasalen
Ungdomsrådet kl. 17.00 - Kommunestyresalen
Administrasjonsutvalget kl. 11.00 - Formannskapssalen
Kontrollutvalget kl. 10.00 - Kommunestyresalen

***  I juni (dersom mange saker) og i desember begynner Kommunestyret kl. 12.000 med gruppemøter kl.10.00

Møteplanen er med forbehold om endringer.


Publisert: 10.01.2019 09:08
Sist endret: 10.01.2019 09:53