Møteplan 2022

Her finner du møteplan for politiske møter i Drangedal kommune første halvår 2022

Innhold

  Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyret            8    18     17    15
Formannskapet       30       5   1/29  
Hovedutvalg for helse og velferd            29       24  
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur           29       24  
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø       25      29     27     24    8
Mangfold og inkluderingsutvalget            28       23  
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne             27       22  
Eldrerådet             27       22   
Ungdomsrådet             26       21  
Administrasjonsutvalget            4    29  
Kontrollutvalget           21      23  

Kommunestyret kl. 18.00 (gruppemøter fra kl. 16.00)***  - Kommunestyresalen
Formannskapet kl. 12.00 - Formannskapssalen
Hovedutvalg for helse og velferd kl. 10.00 - Formannskapssalen
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø kl. 11.00 - Kommunestyresalen
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur kl. 12.00 -  Telebygget
Mangfold og inkluderingsrådet kl. 13.00 - Formannskapssalen
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kl. 09.00 - Formannskapssalen
Eldrerådet kl. 13.00 - Formannskapasalen
Ungdomsrådet kl. 17.00 - Kommunestyresalen
Administrasjonsutvalget kl. 11.00 - Formannskapssalen
Kontrollutvalget kl. 10.00 - Kommunestyresalen

***  I juni (dersom mange saker) og i desember begynner Kommunestyret kl. 12.000 med gruppemøter kl.10.00

Møteplanen er med forbehold om endringer.


Publisert: 10.01.2019 09:08
Sist endret: 10.01.2019 09:53