Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal behandle alle saker som gjelder levekår for eldre. Rådet kan selv ta opp andre saker som vedkommer de eldre i kommunen.

Innhold

Åse Hamre (nestleder)
Magnus Straume
Anne Marie Wachter
 
Fra pensjonistforeningen er oppnevnt
Jens Erik Rudlang (leder)
Marie Louise Grova Olsen
Kjell Skarpodde
Solveig Storbukås Rehn

Publisert: 18.03.2016 14:03
Sist endret: 21.03.2016 08:38