Nødnummer

Innhold

Nødnummer

Nødnummer

Vakt telefoner

Brannvakta i Drangedal

Mobil: 970 27 609 (går til uttrykningsleder)

 

Legevakta i Skien

Drangedal inngår fra 1. september 2020 legevaktsamarbeid med Skien kommune.

Trenger du å kontakte legevakten?

  • Ring 116 117 for å komme i kontakt med legevakten. Døgnbemannet telefonnummer
  • Oppmøtested for legevakten er Ulefossvegen 55, inngang på baksiden ved Sykehuset Telemark i Skien

Legevakten i Skien tilbyr øyeblikkelig hjelp utenfor fastlegenes kontortid.  

Åpningstider Hverdager 16.00 - 08.00 Helger og høytider åpent hele døgnet

 

Psykososialt kriseteam 

Ved behov for kontakt med psykososialt kriseteam: Kontakt legevakt 116 117.

 

Teknisk vakt Drangedal

Mobil: 476 85 444

 

Vakttelefon Drangedal Everk

Mobil: 957 60 606

 

Support ALTIBOX

Mobil: 930 10 270

 

Drangedal kommune sentralbord

Åpent 08.00 - 15.30. Telefon 35 99 70 00

 

Andre viktige telefonnummer 

Barnevernvakta i Grenland

Akutt og beredskap utenfor kontortid. Mobil: 900 53 304 eller Politiet 35 90 64 00 eller 02800

Alarmtelefonen for barn og unge

116 111

Krisesenteret i Telemark

35 50 38 00 (hele døgnet). 
Nettsiden til krisesenteret

Renovasjon (IATA)

35 04 83 50

Forliksråd

35 99 81 90

NAV

55 55 33 33

Overformynderiet

35 58 10 71

Skatt Sør 

800 80 000

Taxi

906 20 770

Tinglysningen

08700

Nedre Telemark Tingrett

35 54 04 00

Vegsentralen

175

Mattilsynet

35 57 32 60

Ettersøkskorps fallvilt

909 41 764

Rovviltkontakt

975 70 975

Giftinformasjonen

Ved mistanke om forgiftning ring 113 eller giftinformasjonen 22 59 13 00.

Akutt forurensing - IUA Telemark

Drangedal kommune er med i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Telemark (IUA Telemark). Dette blir satt i aksjon når det skjer en større ulykke eller hendelse av forurensingskarakter slik at forurensingsloven skal tre i kraft. IUA Telemark består av alle 18 kommunene i Telemark, Grenland Havn, Fylkesmannens miljøvernavdeling og industrien i Grenland. Varsling av IUA Telemark går via Drangedal kommune. 

Her finner du mer informasjon om IUA Telemark.

 


Publisert: 09.02.2016 11:51
Sist endret: 09.02.2016 11:51