Kulturpris

Drangedal kommune deler ut kulturpris til enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner som særlig har utmerket seg i positiv kulturell sammenheng. Kulturprisen skal bidra til å stimulere de som aktivt driver med kulturarbeid i kommunen. Prisen deles ut hvert år, så fremt det finnes egnede kandidater.

Innhold

Frist for innmelding av egnede kandidater:  vil bli annonsert på kommunens hjemmesider, facebook-sider og i lokal presse. Det er imidlertid fullt mulig å melde inn kandidater allerede. Dette kan gjøres pr. post til Drangedal kommune ved kulturkontoret eller på mail til: postmottak@drangedal.kommune.no

Oversikt over vinnere av kulturprisen

Årstall Vinner
2020 Hans Fredrik Dale og Ingebjørg Nordbø
2019 Barnekoret KOS
2018 Bård Bråten
2017 Drangedal trekkspillklubb
2016 Olav T. Naas
2015 Kåre Oddnes
2014 Toraderklubben Sokkelesten
2013 Come Taste the Band
2012 Dag Straume
2011 Håkon Wefald
2010 Halfdan Esborg og Tone Esborg
2009 Hanne Skarpodde
2008 Odd "Nutten" Furuvald
2007 Kroken jeger og fiskerforening
2006 Erling Tveit
2005 Kjell Strand
2004 Gunn Tore Langmyr og Oddvar Langmyr
2003 Tom Jackie Haugen
2002 Alf Engseth
2001 Dramgedal Musikk & Teater, ved barnegruppa
2000 Drangedal og Tørdal Frikirke
1999 Wiggo Tørdal
1998 Bodil Tveit Tørdal og Olav L. Kåsa
1997 Bjørn Edvin Holte
1996 Per Naas
1995 U.L. Østerdølen
1994 Halvor Roalstad
1993 Drangedal skytterlag
1992 Gudmund Straume og Dorthe Vogsland
1991 Inger Ormestad Stigen
1990 Knut "Sputnik" Storbukås
1989 Olav Ettestad og Simen Tørnes
1988 Olaf Skoglund
1987 Drangedal historielag
1986 Bjørn Rune Bergane
1985 Per Høidalen
1984 Gunhild Vrålstad
1983 Thomas og Gunnar Strandkås
1982 Knut J. Stranden
1981 Håkon Danevad
1980 Sigurd Strand og Svenn Svendsen
1979 Tor Homleid, Åsulf Tveit, Knut H. Strand og Anna Nesland

Publisert: 03.01.2017 11:38
Sist endret: 26.04.2017 11:00