Kulturplan

Innhold

Utkast til Kulturplan for Drangedal kommune – høringsrunde.

Her finner dere utkast til kulturplan for Drangedal kommune.

Høringsfrist er satt til mandag 4. april.

Unntak: De ulike rådene som er avhengige av å ta opp planen til diskusjon i rådsmøte bes om å gjøre dette ved første mulige anledning og komme med eventuelle tilbakemeldinger rett i etterkant av møtet da planen skal opp til endelig vurdering i hovedutvalgsmøte i 19. mai og i kommunestyret 9. juni.

Dokunenter

Kulturplan Drangedal kommune

Handlingsplan for kultur Drangedal kommune

Bærekraftig arrangement - sjekkliste

Tilbakemeldinger sendes til: okjh@drangedal.kommune.no


Publisert: 14.03.2022 11:54
Sist endret: 14.03.2022 11:54